Orzeł
A A A

Szkoła Prawa Angielskiego

drukuj drukuj

Szkoła Prawa Angielskiego – zapraszamy do uczestnictwa!

• Zapraszamy Studentów, Absolwentów, Aplikantów oraz wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w Szkole Prawa Angielskiego, utworzonej na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
• Szkoła Prawa Angielskiego to niepowtarzalna okazja do uczestnictwa zajęciach prowadzonych przez Wykładowców z najlepszych angielskich ośrodków akademickich, takich jak Oxford, Cambridge, York czy Hull!
• Każdy kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych z danego przedmiotu, dając podstawy rzetelnej wiedzy z danej dziedziny angielskiego prawa i podnosząc konkurencyjność Uczestnika Szkoły na rynku pracy.
• Kursy są realizowane w  dwutygodniowych blokach, po trzy godziny dydaktyczne dziennie.

Studenci składając kwestionariusz osobowy są zobowiązani zadeklarować, czy Skoła Prawa Angielskiego jest objęta deklaracją przedmiotów fakultatywnych, czy też realizowana niezależnie od toku studiów.


W Szkole Prawa Angielskiego realizowane będą następujące przedmioty:
Semestr I:
1. Legal English
2. English Legal System
3. English Constitutional Law

Semestr II:
4. English Law of Tort
5. English Law of Obligations
6. Labour Law

Semestr III:
7. English Company Law
8. English Environmental Law
9. English Commercial Law

Semestr IV:
10. English Intellectual Property and Related Matters
11. English Alternative Dispute Resolutions

 

• Każdy kurs poprzedzony jest profilowanym wprowadzeniem z zakresu Legal English (prawniczego j. angielskiego).
• Już po ukończeniu pierwszego semestru Uczestnik może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego.
• Po zrealizowaniu czerech semestrów Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia Szkoły Prawa Angielskiego, wydawany przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
• Studenci za każdy ukończony semestr Szkoły otrzymują punkty ECTS, doliczane do ogólnej puli punktów, uzyskanej w trakcie studiów.
 

Skorzystaj z szansy – studiuj pod opieką wybitnych angielskich Wykładowców!

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz z  Programem Szkoły Prawa Angielskiego, stanowiącymi załącznik do uchwały Rady Wydziału WPiA z dn. 5 styczna 2011 r. (do pobrania poniżej) 

Kontakt mailowy: 

Pliki do pobrania

regulamin_szkoly_prawa_angielskiego.pdf

Regulamin Szkoły Prawa Angielskiego na Wydziale Prawa i Administracji KA

program_szkoly_prawa_angielskiego.pdf

Program Szkoły Prawa Angielskiego na Wydziale Prawa i Administracji KA

Materiał o Szkole Prawa Angielskiego

Materiał o Szkole Prawa Angielskiego z dnia 15 lutego 2012 r. - tutaj

Tematem rozmowy - w programie "Od słowa do słowa" - była nowopowstała Szkoła Prawa Angielskiego KA

http://www.ktvi.pl/film,497,15,0,od_slowa_do_slowa_-_szkola_prawa_angielskiego.html

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito