Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Seminaria doktorskie

drukuj drukuj

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie

Seminaria doktorskie- informacje

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą jak dotychczas prowadzone seminaria doktorskie w zakresie: Nauk Prawnych i Nauk Społecznych, równolegle do uruchomionych stacjonarnych studiów III stopnia oraz studiów niestacjonarnych III stopnia ( o przyjęcie na studia niestacjonarne może ubiegać się wyłącznie osoba będąca uczestnikiem seminariów doktorskich).

Celem seminarium jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, pod opieką prowadzącego seminarium promotora.

Uczestnikiem seminarium może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w seminarium doktorskim składa podanie do Dziekana wraz z kompletem załączników.

Do podania należy dołączyć;

1)       odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

2)       życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej i/lub naukowej kandydata;

3)       szczegółowy autoreferat charakteryzujący zainteresowania naukowe kandydata oraz założony kierunek rozprawy doktorskiej;

4)       wykaz ewentualnych publikacji naukowych kandydata;

5)       zgodę prowadzącego seminarium na przyjęcie kandydata na seminarium i objęcie opieką naukową- (formularz- tutaj)

Lista osób prowadzących seminaria doktorskie zamieszczona jest w zakładce :Studia doktoranckie/aktualności/lista pracowników naukowychWPAiSM, którzy zadeklarowali objęcie opieką naukową Kandydatów na doktorantów

Ostateczny termin składania podań w przedmiotowej kwestii upływa w dniu 30 września 2017 r.

Podania wraz z kompletem załączników należy składać w dziekanacie WPAiSM KA , budynek A , pokój 150

 

Lista pracowników WPAiSM, którzy zadeklarowali objęcie opieką naukową Kandydatów na doktorantów

Dyżury opiekunów naukowych

 IMIĘ I NAZWISKO

 OBSZAR/ZAKRES TEMATYCZNY

   Dyżury,

konsultacje, kontakt

DYSCYPLINA

Prof. zw. dr hab. Marian Bębenek

Historia myśli politycznej, powszechnej i polskiej, Systemy polityczne świata współczesnego

 

wtorki, godz. 10:15-11:15

budynek A, pokój 102   

Nauki o polityce

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Banasik

Prawo karne

 

 

Prawo

Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat

Prawoznawstwo, Legislacja

poniedziałki, godz. 14:25-15:10

budynek A, pokój 102

w dniu 26.05.2014 r. dyżur odbędzie się o godz. 10:30

 

 

Nauki o polityce

 Prof. nadzw. dr hab. Paweł  Chmielnicki

 Prawo administracyjne

https://dziekanat.ka.edu.pl/Plany/PlanyProwadzacych/1458

 

 

Prawo

 Prof. nadzw. dr hab. Irena Czaja-Hliniak

 Prawo finansowe, Prawo bankowe

 

www.kpf2006.republika.pl

 

Prawo

Prof. zw. dr hab. Jan Czaja

Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, Historia stosunków międzynarodowych

 

https://dziekanat.ka.edu.pl/Plany/PlanyProwadzacych/38

 

 

 

 

Nauki o polityce

Prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer

Stosunki międzynarodowe, Polityka zagraniczna państw europejskich ( np. Niemcy, Ukraina, Francja, Rosja), Polityka europejska i bezpieczeństwo międzynarodowe

 

 

 czwartki, godz. 11:20-12:20

bud. C pok. 227

 

 

Nauki o polityce

Prof. zw. dr hab. Janusz Fałowski

Stosunki międzynarodowe, Politologia, Mniejszości narodowe i etniczne, Historia parlamentaryzmu, Polityka bezpieczeństwa i obronności

 

https://dziekanat.ka.edu.pl/Plany/PlanyProwadzacych/58

 

 

 

Nauki o polityce

Prof. nadzw. dr hab. Konrad Kohutek

Publiczne prawo gospodarcze

Prawo

Prof.nadzw. dr hab. Marcin Lasoń

Stosunki międzynarodowe; Spory i konflikty międzynarodowe  (w tym badania nad konfliktem i pokojem międzynarodowym), bezpieczeństwo międzynarodowe ( w szczególności wyzwania i zagrożenia, polityka bezpieczeństwa, organizacje), polityka zagraniczna i bezpieczeństwa III RP ( w szczególności udział w operacjach wojskowych poza granicami kraju)

 

poniedziałki 14:30-15:30

 

 

Nauki o polityce

Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec

Historia prawa polskiego, Historia ustroju państwa polskiego, Ustrój i prawo samorządu terytorialnego w Polsce

  

https://dziekanat.ka.edu.pl/Plany/PlanyProwadzacych/101707

 

 Prawo

 Prof. nadzw. dr hab. Marek Lubelski

Prawo karne 

                           piątki, 16:00-17:00

                              bud. C pok. 308

Prawo

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg

Prawo konstytucyjne

wtorki, 15:00-16:30 

bud. B 

Prawo

Prof. zw. dr hab. Jerzy Malec

Historia państwa i prawa polskiego, Historia administracji

ustalanie terminów konsultacji pod nr  tel.(12) 25 24 675

Prawo

Prof. nadzw. dr hab. Beata Molo

Stosunki międzynarodowe: bezpieczeństwo międzynarodowe ( w szczególności bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i klimatyczne), polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec ( w szczególności polityka bezpieczeństwa energetycznego i polityka klimatyczna)

 

beata.molo@interia.pl

Nauki o polityce

Prof.nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Komunikowanie polityczne, Najnowsza historia polityczna Polski, Medioznastwo.

  środy 10:00-11:00

  piątki 15:00-16:00

 

237 bud. A

Nauki o polityce

Dr hab. Jarosław Reszczyński

Prawo rzymskie, rzymskie korzenie prawa współczesnego

 

Prawo

 Dr hab. Ryszard Szostak

Prawo gospodarcze, Zamówienia publiczne

Uniwersytet Ekonomiczny - Katedra  Prawa

www.kp.uek.krakow.pl

Prawo

 Prof. zw. dr hab. Janusz Szwaja

 Prawo cywilne

 wtorki,  godz. 12:00-13:00

pok. 228, bud. C

 

Prawo

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Ślęzak

Prawo własności intelektualnej, Prawo mediów, Prawo cywilne. Część ogólna, Prawo cywilne. Zobowiązania

 

https://dziekanat.ka.edu.pl/Plany/PlanyProwadzacych/1500

 

 

Prawo

 Prof. zw. dr hab. Jan Widacki

 Kryminologia, Kryminalistyka, Nauki o Policji

   środy, godz. 17:00-17:45  

pok.230 bud. C

czwartki, godz. 12:00-13:00

pok. 152 bud. A

 Prawo

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki

 Prawo cywilne, Prawo własności intelektualnej

 

 

 Prawo

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito