Orzeł
A A A

dr Kamil Szpyt

drukuj drukuj
dr Kamil Szpyt
Doktor nauk prawnych (praca obroniona summa cum laude na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 2017 r.). Studia magisterskie odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Laureat licznych konkursów m.in. III. edycji Konkursu im. Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego, XV. edycji Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP, LIII. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych (wyróżnienie) oraz Ogólnopolskiego „Konkursu dla Młodych Prawników – Ius et discipulus”.
Członek licznych stowarzyszeń oraz organizacji prawniczych i naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda, International Association for Artifical Intelligence and Law, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz Stowarzyszenia „Prawnicy na Rzecz Zwierząt”.
Jego zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii (ze szczególnym uwzględnieniem prawa gier komputerowych i sztucznej inteligencji). Jest autorem monografii "Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne" oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Publikował zagranicą, m.in. w Hiszpanii, Portugalii i Grecji.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii oraz współpracuje z renomowanymi kancelariami krakowskimi, warszawskimi i wrocławskimi. Członek redakcji Kwartalnika Okręgowej Izby Radców Peawnych "Nie tylko o prawie".

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito