Orzeł
A A A

Kontakt

drukuj drukuj

Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

budynek C, pok. 222, 224

email: 

Numery telefonów dyżurujących w soboty, dla studentów studiów niestacjonarnych (miesiąc luty): 

https://www.ka.edu.pl/paism/studenci/aktualnosci-prawo/art,3537,numery-telefonow-dyzurujacych-w-soboty.html

Godziny obsługi studentów wg podziału na kierunki:

kierunek:

prawo, administracja,

kryminologia i resocjalizacja

kierunek:

stosunki międzynarodowe,

turystyka i rekreacja

poniedziałek - nieczynne poniedziałek - 10:00-12:00
wtorek - 10:00-12:00 wtorek - 10:00-12:00
środa - 10:00-12:00 środa - 10:00-12:00
czwartek - nieczynne czwartek - nieczynne
piątek - 10:00-12:00 piątek - 10:00-12:00
sobota - 09:00-12:00 oraz 13:00-15:00

sobota - nieczynne

niedziela - nieczynne niedziela - nieczynne

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA WYDZIAŁU

 

Pracownicy dziekanatu:

Kierownik dziekanatu

mgr Monika Pałczyńska

12 252 44 66

Z-ca kierownika dziekanatu

/ds. kierunku: prawo, administracja, kryminologia i resocjalizacja/

inż. Agata Michalik

12 252 44 61

Z-ca kierownika dziekanatu

/ds. kierunku: stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja/

mgr Karolina Stefańska 12 252 44 29

Kierunek studiów

Rok studiów

Kontakt do opiekunów poszczególnych lat studiów

administracja

studia I oraz II stopnia 

inż. Agata Michalik

12 252 44 61

kryminologia

i resocjalizacja

studia II stopnia 

inż. Agata Michalik

12 252 44 61

kryminologia

i resocjalizacja

studia I stopnia 

stacjonarne

mgr Katarzyna Lewkowicz 12 252 44 32

kryminologia

i resocjalizacja

studia I stopnia 

niestacjonarne

mgr Karolina Stefańska 12 252 44 29
prawo

1,3 rok

studia stacjonarne

1, 3 oraz 4 rok

studia niestacjonarne

mgr Agnieszka Miśkiewicz

12 252 44 74

prawo

2,4 oraz 5 rok

studia stacjonarne

2 oraz 5 rok

studia niestacjonarne

mgr Dagmara Piasecka

12 252 44 71

stosunki międzynarodowe

studia w języku angielskim:

International Business

mgr Katarzyna Lewkowicz

12 252 44 32

stosunki międzynarodowe

studia w języku polskim:

studia I oraz II stopnia 

mgr Agnieszka Litwin

12 252 44 40

stosunki międzynarodowe

studia I stopnia

niestacjonarne

mgr Karolina Stefańska

12 252 44 29

turystyka i rekreacja

studia I stopnia

stacjonarne

mgr Agnieszka Litwin 12 252 44 40
 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito