Orzeł
A A A

Kontakt

drukuj drukuj

Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

budynek C, pok. 222, 224

email: 

W dniach od 6 kwietnia br. do 10 kwietnia br. dziekanat jest nieczynny.

Godziny obsługi studentów wg podziału na kierunki:

kierunek:

prawo, administracja,

kryminologia i resocjalizacja

kierunek:

stosunki międzynarodowe,

turystyka i rekreacja

poniedziałek - nieczynne poniedziałek - 10:00-12:00
wtorek - 10:00-12:00 wtorek - 10:00-12:00
środa - 10:00-12:00 środa - 10:00-12:00
czwartek - nieczynne czwartek - nieczynne
piątek - 10:00-12:00 piątek - 10:00-12:00
sobota - 09:00-12:00 oraz 13:00-15:00

sobota - nieczynne

niedziela - nieczynne niedziela - nieczynne

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA WYDZIAŁU

 

Pracownicy dziekanatu:

Kierownik dziekanatu

mgr Monika Pałczyńska

12 252 44 66

Z-ca kierownika dziekanatu

/ds. kierunku: prawo, administracja, kryminologia i resocjalizacja/

inż. Agata Michalik

12 252 44 61

Z-ca kierownika dziekanatu

/ds. kierunku: stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja/

mgr Karolina Stefańska 12 252 44 29

Kierunek studiów

Rok studiów

Kontakt do opiekunów poszczególnych lat studiów

prawo

5 rok

studia stacjonarne

5 rok

studia niestacjonarne

 

 

 

inż. Agata Michalik

 

 

 

 

 

 

12 252 44 61

administracja

wszystkie roczniki

kryminologia

i resocjalizacja

1 oraz 2 rok

studia I stopnia stacjonarne

1 oraz 2 rok

studia II stopnia niestacjonarne

prawo

2 rok

studia stacjonarne

2 oraz 3 rok

studia niestacjonarne

 

 

mgr Agnieszka Miśkiewicz

 

 

 

 

12 252 44 74

kryminologia

i resocjalizacja

3 rok

studia I stopnia stacjonarne

2 oraz 3 rok

studia I stopnia niestacjonarne

prawo

1, 3 oraz 4 rok

studia stacjonarne

1 oraz 4 rok

studia niestacjonarne

 

 

mgr Dagmara Piasecka

 

 

 

 

12 252 44 71

kryminologia

i resocjalizacja

1 rok studiów

I stopnia niestacjonarnych

 

stosunki międzynarodowe

studia w języku angielskim:

International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy

studia w języku polskim:

3 rok studia

I stopnia stacjonarne

 

 

mgr Katarzyna Lewkowicz

 

 

 

 

12 252 44 32

 

stosunki międzynarodowe

studia w języku polskim:

1 i 2 rok studia

I stopnia stacjonarne

 2 rok studia

II stopnia stacjonarne

 

mgr Agnieszka Litwin

 

 

12 252 44 40

stosunki międzynarodowe

studia w języku polskim:

1 i 2 rok

studia I stopnia niestacjonarne

 

mgr Karolina Stefańska

 

 

12 252 44 29

turystyka i rekreacja

2 oraz 3 rok

studia I stopnia stacjonarne

 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito