Orzeł
A A A

Kontakt

drukuj drukuj

Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

budynek C, pok. 222, 224

email: 

Do dnia 31 stycznia 2022 r. dziekanat obsługuje studentów i innych interesantów zdalnie,

za pośrednictwem łączności telefonicznej (w godz. 09.00-14.00 od poniedziałku do piątku), poczty elektronicznej oraz platformy MS Teams.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest osobista wizyta w dziekanacie w terminie wcześniej uzgodnionym z pracownikiem dziekanatu 

By January 31 dean’s office work only remotely

by use of phone connection (from 9.00 am – 14.00 pm from Monday till Friday), e-mail or MS Teams platform. 

In especially urgent situation it’s possible to come in person but It’s necessary to make appointment with employee of dean’s office

Godziny obsługi studentów wg podziału na kierunki:

kierunek:

prawo, administracja,

kryminologia i resocjalizacja

kierunek:

stosunki międzynarodowe,

turystyka i rekreacja

poniedziałek - nieczynne poniedziałek - 10:00-12:00
wtorek - 10:00-12:00 wtorek - 10:00-12:00
środa - 10:00-12:00 środa - 10:00-12:00
czwartek - nieczynne czwartek - nieczynne
piątek - 10:00-12:00 piątek - 10:00-12:00
sobota - 09:00-12:00 oraz 13:00-15:00

sobota - nieczynne

niedziela - nieczynne niedziela - nieczynne

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA WYDZIAŁU

 

Pracownicy dziekanatu:

Kierownik dziekanatu

mgr Monika Pałczyńska

12 252 44 66

Z-ca kierownika dziekanatu

/ds. kierunku: prawo, administracja, kryminologia i resocjalizacja/

inż. Agata Michalik

12 252 44 61

Z-ca kierownika dziekanatu

/ds. kierunku: stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja/

mgr Karolina Stefańska 12 252 44 29

Kierunek studiów

Rok studiów

Kontakt do opiekunów poszczególnych lat studiów

prawo

4 rok studiów stacjonarnych

2 oraz 3 rok studiów niestacjonarnych

 

 

inż. Agata Michalik

 

 

 

 

12 252 44 61

administracja

2 oraz 3 rok studia

I stopnia niestacjonarne

kryminologia

i resocjalizacja

2 oraz 3 rok studia

I stopnia niestacjonarne

prawo

1 oraz 5 rok studiów stacjonarnych

1 oraz 5 rok studiów niestacjonarnych

 

 

mgr Agnieszka Miśkiewicz

 

 

 

 

12 252 44 74

administracja

1 rok studiów

II stopnia niestacjonarnych

kryminologia

i resocjalizacja

2 rok studia

I stopnia stacjonarne

prawo

2 oraz 3 rok studiów stacjonarnych

4 rok studiów niestacjonarnych

 

 

mgr Dagmara Piasecka

 

 

 

 

12 252 44 71

administracja

1 rok studiów

I stopnia niestacjonarnych

kryminologia

i resocjalizacja

1 rok studiów

I stopnia stacjonarnych

1 rok studiów

I stopnia niestacjonarnych

1 oraz 2 rok studiów

II stopnia niestacjonarnych

 

stosunki międzynarodowe

studia w języku angielskim:

International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy

studia w języku polskim:

2 rok studia

I stopnia stacjonarne

 

 

mgr Katarzyna Lewkowicz

 

 

 

 

12 252 44 32

stosunki międzynarodowe

studia w języku polskim:

1 rok studia

I stopnia niestacjonarne

 

mgr Karolina Stefańska

 

 

12 252 44 29

turystyka i rekreacja

1, 2 oraz 3 rok studiów

I stopnia stacjonarnych

stosunki międzynarodowe

studia w języku polskim:

1 i 3 rok studia

I stopnia stacjonarne

 1 oraz 2 rok studia

II stopnia stacjonarne

 

mgr Agnieszka Litwin

 

 

12 252 44 40

 

 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito