Orzeł
A A A

Efekty uczenia

drukuj drukuj

Uchwała Senatu z dnia 29.11.2017 r. w sprawie dostosowania profili i programów kształcenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed 1 października 2014 r. do wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw i późniejszymi ustawami - pobierz

załącznik nr 3 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny;

załącznik nr 4 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 5 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Administracja, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 6 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Administracja, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 16 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Stosunki międzynarodowe, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 17 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Stosunki międzynarodowe, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 21 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia, profil praktyczny.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito