Orzeł
A A A

Uprawnienia habilitacyjne

drukuj drukuj

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach prawnych

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach prawnych dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia 28 października 2019 r. przyznała Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. To pierwsze tego rodzaju uprawnienie największej niepublicznej uczelni w Krakowie.
Przyznanie Krakowskiej Akademii uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach prawnych to efekt zaangażowania i aktywności naukowej pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, a także potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych przez nich badań naukowych. Jednocześnie stanowi to także potwierdzenie pozycji Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych jako wiodącego w zakresie nauk prawnych ośrodka akademickiego w kraju. Dla Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych i Krakowskiej Akademii to znaczący etap w rozwoju instytucjonalnym. Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych uzyskał w ten sposób pełnię uprawnień akademickich i dołączył do grona najlepszych pod względem naukowym jednostek w Polsce w dyscyplinie nauki prawne.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito