Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Pierwsza habilitacja w Krakowskiej Akademii

21-02-2022

Z radością informujemy, że decyzją z dnia 12 stycznia 2022 roku Komisja do Spraw Stopni Naukowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nadała panu dr. Jakubowi Biernatowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Rozprawa habilitacyjna dr. Jakuba Biernata nt. Umowa o zbycie spadku w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2021,  a także jego dorobek naukowy, wkład w rozwój dyscypliny nauki prawne oraz przebieg Kolokwium Habilitacyjnego zostały pozytywnie oceniony przez Komisję Habilitacyjną.

Jest to pierwsza w historii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego decyzja nadająca stopień doktora habilitowanego. Prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne  Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KAAFM otrzymał decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w dniu 19 października 2019 r. 

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito