Orzeł
A A A

Efekty kształcenia

drukuj drukuj

Uchwała Senatu z dnia 29.11.2017 r. w sprawie dostosowania profili i programów kształcenia

Uchwała Senatu z dnia 29.11.2017 r. w sprawie dostosowania profili i programów kształcenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed 1 października 2014 r. do wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw i późniejszymi ustawami - pobierz

załącznik nr 3 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny;

załącznik nr 4 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 5 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Administracja, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 6 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Administracja, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 16 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Stosunki międzynarodowe, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 17 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Stosunki międzynarodowe, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki;

załącznik nr 21 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia, profil praktyczny.

Efekty kształcenia dla kierunku ADMINISTRACJA (I stopień)

Efekty kształcenia dla kierunku ADMINISTRACJA (II stopień)

Efekty kształcenia dla kierunku PRAWO

Pliki do pobrania

Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (I stopień)

Pliki do pobrania

Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (II stopień)

Pliki do pobrania

Efekty kształcenia dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA (I stopień)

Efekty kztałcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (II stopień)

.

Efekty kształcenia dla stacjonarnych studiów III stopnia

Efekty kształcenia dla niestacjonarnych studiów III stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito