Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

REKRUTACJA NA SEMINARIA DOKTORSKIE - SEMESTR LETNI 2023/2024

20-11-2023
INFORMACJE OGÓLNE
Zasady prowadzenia seminariów doktorskich oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego określa uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 24 września 2019 r. - na stronie BIP
 
O zakwalifikowanie do udziału w seminarium doktorskim może się ubiegać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 
Przyjęcia na seminarium doktorskie prowadzi komisja kwalifikacyjna. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą podane do wiadomości indywidualnej każdemu Kandydatowi.
 
DOKUMENTY
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na seminarium doktorskie składa podanie do komisji kwalifikacyjnej -tutaj
 
Do podania należy dołączyć:
> odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
> życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej kandydata,
> autoreferat dotyczący zainteresowań naukowych kandydata,
> wykaz ewentualnych publikacji naukowych kandydata,
> zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów magisterskich,
> zgoda na przetwarzanie danych osobowych - tutaj
 
TERMIN
Ostateczny termin składania kompletnych podań upływa z dniem 15 lutego 2024 r. (budynek C pok. 219)
 
OPŁATA
Opłata za udział w seminariach doktorskich - tutaj
PKO BP SA 94 1020 2892 0000 5702 0017 1371
 
ZASADY REKRUTACJI
I etap- weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Kandydatów
 
II etap- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami (termin rozmowy zostanie podany po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji)         
 
OPIEKUNOWIE NAUKOWI  
Lista opiekunów naukowych prowadzących seminaria doktorskie w zakresie dyscypliny nauki prawne w roku akademickim 2023/2024:
 
1. Prof. dr hab. Jan Widacki, zakres merytoryczny: Kryminologia, Kryminalistyka, Nauki o policji
2. Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, zakres merytoryczny: Prawo gospodarcze publiczne
3. Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, zakres merytoryczny: Prawo gospodarcze prywatne
4. Prof. dr hab. Jerzy Malec, zakres merytoryczny: Historia prawa
5. Prof. dr hab. Mariusz Załucki, zakres merytoryczny: Prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo międzynarodowe prywatne
6. Prof. KAAFM dr hab. Monika Augustyniak, zakres merytoryczny: Prawo administracyjne
7. Prof. KAAFM dr hab. Magdalena Bainczyk, zakres merytoryczny: Prawo UE, Prawa człowieka, niemieckie prawo publiczne
8. Prof. KAAFM dr hab. Katarzyna Banasik, zakres merytoryczny: Prawo karne
9. Prof. dr hab. Konrad Kohutek, zakres merytoryczny: Prawo gospodarcze publiczne
10.Prof. KAAFM dr hab. Tomasz Srogosz, zakres merytoryczny: Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo żywnościowe
11.Prof. KAAFM dr hab. Wojciech Maciejko, zakres merytoryczny: Prawo finansowe, prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowo- administracyjne
12. Prof. KAAFM dr  hab. Rafał Czachor, zakres merytoryczny: Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo konstytucyjne porównawcze
13. Prof. KAAFM dr hab. Jakub Biernat, zakres merytoryczny: Prawo cywilne materialne
14. Prof. KAAFM dr hab. Julia Stanek, zakres merytoryczny: Prawo medyczne
 
Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito