Orzeł
A A A

Seminaria doktorskie

drukuj drukuj

Regulamin prowadzenia seminariów doktorskich i przewodów doktorskich na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzyn.

Regulamin - tutaj

REKRUTACJA NA SEMINARIA DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE NAUKI PRAWNE ORAZ W DYSCYPLINIE NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI 2021/2022

REKRUTACJA NA SEMINARIA DOKTORSKIE 2021/2022

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

W roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą prowadzone seminaria doktorskie z zakresu Nauk o polityce i administracji.

 

Zasady prowadzenia seminariów doktorskich oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego określa uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 24 września 2019 r.-. tutaj

 

 

O zakwalifikowanie do udziału w seminarium doktorskim może się ubiegać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 

Przyjęcia na seminarium doktorskie prowadzi komisja kwalifikacyjna. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą podane do wiadomości indywidualnej każdemu Kandydatowi.

 

DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na seminarium doktorskie składa podanie do komisji kwalifikacyjnej-tutaj

 

Do podania należy dołączyć:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  2. życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej kandydata,
  3. autoreferat dotyczący zainteresowań naukowych kandydata,
  4. wykaz ewentualnych publikacji naukowych kandydata,
  5. zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów magisterskich,
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych- tutaj

 

 

TERMIN

 

Ostateczny termin składania kompletnych podań upływa z dniem 20 września 2021 r. ( budynek C pok. 219)

 

 

 

OPŁATA

 

Opłata za udział w seminariach doktorskich-tutaj

 

 PKO BP SA 94 1020 2892 0000 5702 0017 1371

 

ZASADY REKRUTACJI

 

I etap- weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Kandydatów

II etap- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami ( termin rozmowy zostanie podany po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji)         

 

 

Uchwała Senatu zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia seminariów dokt. i sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia

uchwała -tutaj

Uchwała postępowania doktorskie

uchwała - tutaj

 

wykaz certyfikatów- tutaj

wzór dyplomu - tutaj

Zarządzenie Rektora- wysokość opłat sem. dr 2021/2022

zarządzenie- tutaj

Zasady rekrutacji 2021-2022-uchwała Komisji ds. Stopnia Naukowych

uchwała - tutaj

Zasady pobierania opłat od uczestników seminariów doktorskich

info-tutaj

 

Zmiana rachunku bankowego

 

Opłaty związanie z uczestnictwem w seminariach doktorskich oraz przewodami doktorskimi powinny być dokonywane na następujący rachunek:

 

 

 

  PKO BP SA 94 1020 2892 0000 5702 0017 1371

Zarządzenie Rektora KA Nr 42/2021- wysokość opłat sem. dr 2021/2022

zarządzenie - tutaj

ŚWIĄTECZZNA PRZEWRWA W PRACY DZIEKANTU

Szanowni Państwo,

w dniach 15 kwietnia – 18 kwietnia 2022 r.

dziekanat będzie nieczynny.

Nowelizacja ustawy podpisana przez Prezydenta RP dotycząca doktorantów i postępowań awansowych.

Nowelizacja ustawy podpisana przez Prezydenta RP dotycząca doktorantów i postępowań awansowych.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-doktorskie-doktoranci-postepowania-awansowe--zmiana-ustawy-podpisana-przez-prezydenta-rp

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito