Orzeł
A A A

Strona Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

drukuj drukuj

W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczoną pracą dziekanatu, w pilnych sprawach, prosimy studentów wszystkich kierunków o kontakt telefoniczny pod nr 12 252 44 74.

Dostęp do Lexoteki dla studentów Prawa

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wykupiła dla studentów prawa zdalny dostęp do LEXOTEKI – zbioru interaktywnych podręczników, przepisów i orzecznictwa dostępnego online .

Z LEXOTEKI można korzystać po zalogowaniu się do serwisu. Otrzymacie Państwo e-mail z linkiem aktywacyjnym od administratora uczelni. Po kliknięciu w link ustawicie swoje hasło do serwisu. Kolejne logowanie do LEXOTEKI będzie się odbywało się w serwisie logowania Wolters Kluwer na stronie https://sip.lex.pl/ za pomocą Waszego adresu e-mail i hasła, które wybraliście, aktywując konto.

Szkolenia online - podczas webinarów eksperci LEXa „krok po kroku” pokażą zawartość LEXOTEKI i funkcjonalności, które ułatwiają i przyspieszają pracę z systemem.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:

  • 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 14:00-15:00

Zarejestruj się

 

Filmy instruktażowe, które pomogą Państwu zapoznać się z systemem:

 

 

 

o Wydziale

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych jest jednym z najstarszych Wydziałów utworzonych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział powstał w 2002 r. Był to wtedy jeden z dwóch, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałów Prawa i Administracji utworzonych w Małopolsce, a jedyny w tym województwie działający w uczelni niepublicznej.
Pierwszym dziekanem Wydziału w latach 2002-2003 był prof. dr hab. Jerzy Malec. W 2003 funkcja ta została powierzona prof. dr hab. Barbarze Stoczewskiej. W latach 2005-2011 roku Wydziałem kierował  prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat.  W tym okresie (2008 r.) Wydział Prawa i Administracji uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. W październiku 2011 r. na stanowisko dziekana powołany został prof. nadzw. dr hab. Andrzej Oklejak.

Z dniem 1 października 2012 r. Wydział Prawa i Administracji połączył się z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych tworząc Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Aktualnie, funkcję dziekana pełni prof. dr hab. Jan Widacki.


Na Wydziale prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach dwóch kierunków: Prawo i Administracja. W ramach kierunku Prawo studenci mogą studiować na specjalności Kryminologia. Studia na kierunku Prawo są trwającymi 5 lat studiami jednolitymi magisterskimi. Absolwenci kierunku Prawo po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów są przygotowani do pracy we wszystkich zawodach prawniczych, a także są uprawnieni do ubiegania się o przyjecie na wszystkie rodzaje aplikacji prawniczych np.: sędziowska, prokuratorska, adwokacka, radcowska, notarialna. Nowoczesny program i organizacja studiów są dostosowane od modelu edukacji kształtowanego Procesem Bolońskim w ramach Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej. Studia na kierunku Administracja są studiami dwustopniowymi. Pierwszy stopień studiów (tzw. licencjat) trwa 3 lata. Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata student może kontynuować naukę na trwających 2 lata studiach drugiego stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra.
W Krakowskiej Akademii istnieje możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora. Osoby, które ukończyły studia magistrerskie mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów doktoranckich lub seminariów doktorskich, w zakresie dyscypliny Prawo oraz Nauki o Polityce. 


Struktura organizacyjna Wydziału oparta jest na podziale na Instytuty, Katedry i Zakłady. Nasz Wydział jest jednym z najprężniej rozwijających się Wydziałów Prawa i Administracji na uczelniach niepublicznych, o czym świadczą coraz lepsze miejsca w ogólnopolskich rankingach wydziałów prawa i administracji. 

Według informacji przedstawionych przez Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości Absolwenci prawa WPAiSM KA AFM w latach 2013 i 2014 byli najlepsi wśród absolwentów uczelni niepublicznych w wynikach z egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Liczba osób, które zdają egzamin z wynikiem pozytywnym i rozpoczynają aplikacje, jest obiektywnym wskaźnikiem efektywności kształcenia.

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach prawnych dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia 28 października 2019 r. przyznała Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. To pierwsze tego rodzaju uprawnienie największej niepublicznej uczelni w Krakowie.
Przyznanie Krakowskiej Akademii uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach prawnych to efekt zaangażowania i aktywności naukowej pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, a także potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych przez nich badań naukowych. Jednocześnie stanowi to także potwierdzenie pozycji Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych jako wiodącego w zakresie nauk prawnych ośrodka akademickiego w kraju. Dla Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych i Krakowskiej Akademii to znaczący etap w rozwoju instytucjonalnym. Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych uzyskał w ten sposób pełnię uprawnień akademickich i dołączył do grona najlepszych pod względem naukowym jednostek w Polsce w dyscyplinie nauki prawne.

 

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C222, C224

Godziny otwarcia dziekanatu:
pon-śr 10:00-12:00; pt. 13:00-16:00; sb. 9:00-15:00 (przerwa 12:00-13:00)

Prawo (stac. V r.; niestac. I, IV, V r.), Administracja (I r I st.; I, II r II st.), Kryminologia - tel. 12 252 44 74, fax. 12 252 44 73
Prawo (stac. I, II, III, IV r; niestac. II, III r.), Administracja (II r. I st.) - tel. 12 252 44 61, fax. 12 252 44 73
St. w j.ang (IB, IT, IR&CD), Stosunki międzynarodowe (II r. I st.) - tel. 12 252 44 32, fax. 12 252 44 23
Stosunki międzynarodowe (stac. I, III r. I st.) - tel. 12 252 44 40, fax. 12 252 44 23
Turystyka i rekreacja, Stosunki międzynarodowe (II st.) - tel. 12 252 44 53, fax. 12 252 44 23

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito