Orzeł
A A A

Strona Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

drukuj drukuj

W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczoną pracą dziekanatu, w pilnych sprawach, prosimy studentów wszystkich kierunków o kontakt telefoniczny pod nr 12 252 44 74.

 

o Wydziale

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych jest jednym z najstarszych Wydziałów utworzonych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział powstał w 2002 r. Był to wtedy jeden z dwóch, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałów Prawa i Administracji utworzonych w Małopolsce, a jedyny w tym województwie działający w uczelni niepublicznej.
Pierwszym dziekanem Wydziału w latach 2002-2003 był prof. dr hab. Jerzy Malec. W 2003 funkcja ta została powierzona prof. dr hab. Barbarze Stoczewskiej. W latach 2005-2011 roku Wydziałem kierował  prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat.  W tym okresie (2008 r.) Wydział Prawa i Administracji uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. W październiku 2011 r. na stanowisko dziekana powołany został prof. nadzw. dr hab. Andrzej Oklejak.

Z dniem 1 października 2012 r. Wydział Prawa i Administracji połączył się z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych tworząc Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Aktualnie, funkcję dziekana pełni prof. dr hab. Jan Widacki.


Na Wydziale prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach dwóch kierunków: Prawo i Administracja. W ramach kierunku Prawo studenci mogą studiować na specjalności Kryminologia. Studia na kierunku Prawo są trwającymi 5 lat studiami jednolitymi magisterskimi. Absolwenci kierunku Prawo po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów są przygotowani do pracy we wszystkich zawodach prawniczych, a także są uprawnieni do ubiegania się o przyjecie na wszystkie rodzaje aplikacji prawniczych np.: sędziowska, prokuratorska, adwokacka, radcowska, notarialna. Nowoczesny program i organizacja studiów są dostosowane od modelu edukacji kształtowanego Procesem Bolońskim w ramach Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej. Studia na kierunku Administracja są studiami dwustopniowymi. Pierwszy stopień studiów (tzw. licencjat) trwa 3 lata. Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata student może kontynuować naukę na trwających 2 lata studiach drugiego stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra.
W Krakowskiej Akademii istnieje możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora. Osoby, które ukończyły studia magistrerskie mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów doktoranckich lub seminariów doktorskich, w zakresie dyscypliny Prawo oraz Nauki o Polityce. 


Struktura organizacyjna Wydziału oparta jest na podziale na Instytuty, Katedry i Zakłady. Nasz Wydział jest jednym z najprężniej rozwijających się Wydziałów Prawa i Administracji na uczelniach niepublicznych, o czym świadczą coraz lepsze miejsca w ogólnopolskich rankingach wydziałów prawa i administracji. 

Według informacji przedstawionych przez Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości Absolwenci prawa WPAiSM KA AFM w latach 2013 i 2014 byli najlepsi wśród absolwentów uczelni niepublicznych w wynikach z egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Liczba osób, które zdają egzamin z wynikiem pozytywnym i rozpoczynają aplikacje, jest obiektywnym wskaźnikiem efektywności kształcenia.

 

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C222, C224

Godziny otwarcia dziekanatu:
pon-śr 10:00-12:00; pt. 13:00-16:00; sb. 9:00-15:00 (przerwa 12:00-13:00)

Prawo (stac. V r.; niestac. I, IV, V r.), Administracja (I r I st.; I, II r II st.), Kryminologia - tel. 12 252 44 74, fax. 12 252 44 73
Prawo (stac. I, II, III, IV r; niestac. II, III r.), Administracja (II r. I st.) - tel. 12 252 44 61, fax. 12 252 44 73
St. w j.ang (IB, IT, IR&CD), Stosunki międzynarodowe (II r. I st.) - tel. 12 252 44 32, fax. 12 252 44 23
Stosunki międzynarodowe (stac. I, III r. I st.) - tel. 12 252 44 40, fax. 12 252 44 23
Turystyka i rekreacja, Stosunki międzynarodowe (II st.) - tel. 12 252 44 53, fax. 12 252 44 23

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito