Orzeł
A A A

Zarządzenia Władz Wydziału

drukuj drukuj

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji semestru letniego w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 oraz organizacji, terminów i ich trybu zaliczenia semestru i roku studiów.

 

Strategia Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie KA AFM

Strategia Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia tymczasowej procedury przeprowadzania egzminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. 

PILNY KOMUNIKAT NR 6 Dziekana Wydziału z dnia 16 listopada 2020 r.

Pilny komunikat nr 6 Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 16 listopada 2020 r. dotyczący ustaleń z zebrania z Pracownikami realizującymi zajęcia na Wydziale. 

Pliki do pobrania

PILNY KOMUNIKAT NR 5 Dziekana Wydziału z dnia 9 listopada 2020 r.

Pilny komunikat  nr 5 Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 9 listopada 2020 r. dotyczący organizacji na Wydziale w związku z rozpoczeciem nowego roku akademickiego. 

PILNY KOMUNIKAT NR 4 Dziekana Wydziału z dnia 16 października 2020 r.

Pilny komunikat nr 4  Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczenstwie z dnia 16 pażdziernika 2020 r. (tj. piątku) dotyczący realziacji zajęć w obecnej sytuacji epidemicznej. 

PILNY KOMUNIKAT NR 3 Dziekana Wydziału z dnia 10 października 2020 r.

Pilny komunikat nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 10 pażdziernika 2020 r. dot. nauczania w okresie wzrostu zakażeń SARS CoV-2 skierowany do wszystkich Pracowników realizujących zajęcia na Wydziale. 

PILNY KOMUNIKAT NR 2 Dziekana Wydziału z dnia 2 października 2020 r.

Pilny komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 2 pażdziernika 2020 r. dot. zmian w organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

PILNY KOMUNIKAT NR 1 Dziekana Wydziału z dnia 30 września 2020 r.

SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ NA

WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.

 

Zajęcia dydaktyczne  w roku akademickim 2020/2021 decyzją kolegium Dziekańskiego będą się odbywały w systemie zdalnym za wyjątkiem przedmiotów: Metodyka sportów i specjalności obronnych (ćwiczenia) oraz Strzelectwo bojowe i specjalne. 

Nauczanie  prowadzone na terenie Uczelni będzie się odbywało  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego czyli z wykorzystaniem wszelkich możliwych  środków ostrożności i dystansu (poruszanie się po kampusie w maseczkach lub przyłbicach zasłaniających nos i usta, zachowanie odległości od innych, częste mycie rąk), zgodnie z Zarządzeniem Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 r.  w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad bezpiecznego postępowania nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w zakresie zapobiegania zakażeniu SARS CoV-2 w okresie epidemii.

Narzędziem wykorzystywanym do nauczania w sposób zdalny będzie platforma KA (w chwili obecnej udoskonalana) oraz platforma Microsoft Teams. 

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych przedmiotów znajdują się w załączeniu. 

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów.

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 22 maja 2020 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia tymczasowych procedur przeprowadzania egzaminów dyplomowych, egzaminów i zaliczeń w sesji letniej oraz egzaminów doktorskich na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie weryfikacji efektów kształcenia realizowanych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wydziałowy System Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Wydziałowy system dydaktyki i jakości kształcenia.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji sesji letniej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020 przeprowadzanej zdalnie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 2 września 2019 roku w sprawie organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Zarządzenie Dziekana dotyczace organizacji sesji letniej w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczenstwie z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie organizacji sesji letniej w roku akademickim 2018/2019 oraz organizacji, terminów i trybu zalaiczania semestru i roku studiów. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 17 września 2019 roku w sprawie organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2018/2019 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku stuidiów. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji sesji letniej w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie organizacji sesji letniej w roku akademickim 2017/2018 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 4 września 2017 roku w sprawie organizacji sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2015/2016

Pliki do pobrania

Zarządzenie Dziekana dotyczące organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie organizacji sesji zimowej roku akademickiego 2014/2015 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Pliki do pobrania

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito