Orzeł
A A A

Zarządzenia Władz Uczelni

drukuj drukuj

Zarządzenie Rektora Nr 13/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 13/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, organizowanych w ramach projektu "KA 3.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pliki do pobrania

13_2021.pdf

Treść zarządzenia

Zarządzenie Rektora Nr 11/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 11/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce ze środków Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskeigo w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

Pliki do pobrania

11_2021.pdf

Treść zarządzenia

Strategia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Strategia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zarządzenie Rektora Nr 8/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia kształcenia oraz niektórych innych zasad funkcjonowania uczelni od 19 października 2020 r. 

Zarządzenie Rektora Nr 5/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zasad dokumentowania efektów uczenia się osiąganych przez studentów. 

Zarządzenie Rektora Nr 4/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 4/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnych kursach z zakresu rozwoju kompetencji studentów z obszaru bezpieczeństwo, organizowanych  w ramach projektu "KA 3.0 - Zintegrowany Program Rozwoju", realizowanego w ramach POWER OŚ III Działanie 3.5.  

Strategia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

Strategia Uczelni.

Pliki do pobrania

strategia-uczelni-2017-20a.pdf

Treść dokumentu

Zarządzenie Rektora Nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wysokosci czesnego i ogólnych zasad odpłatności za studia. 

Zarządzenie Rektora Nr 125/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 125/2020 r. z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przystępowania do egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz zasad zaliczania semestru. 

Pliki do pobrania

125_2020_w_sprawie_szczegolnych_zasad_przystepowania_do_egz._i_zal._w_semestrze_zimowym__20202021_oraz_zasad_zaliczania_seme.pdf

Zarządzenie Rektora dot. szczególnych zasad zaliczania semestru zimowego 2020/2021.

Zarządzenie Rektora Nr 120/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 120/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia.

Pliki do pobrania

120_2020_zmieniajace_zarzadzenie_w_sprawie_uczelnianego_systemu_doskonalenia_jakosci_ksztalcenia.pdf

Zarządzenie Rektora dot. zmiany w systemie doskonalenia jakości kształcenia

Zarządzenie Rektora Nr 119/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 119/2020 z dnia 30 listopada 20202 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Pliki do pobrania

119_2020_zmieniajace_zarzadzenie_w_sprawie_organizacji_pracy.pdf

Zarządzenie Rektora dot. zmiany w organizacji pracy w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zarządzenie Rektora Nr 112/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 112/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

Pliki do pobrania

113_2020_w_sparwie_wysokosci_swiadczen_z_funduszu_stypendialnego_w_sem_zimowym_2020_2021.pdf

Zarządzenie Rektora dot. wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego KAAFM

Zarządzenie Rektora Nr 111/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 111/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia ze środków dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, bądącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Nr 106/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 106/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania tymczasowego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Pliki do pobrania

106_2020_w__sprawie_powolania_tymczasowego_skladu_rady_uczelnianej.pdf

Zarządzenie Rektora Nr 106/2020 dot. tymczasowego składu Rady Uczelnianej Samorządu Uczelnianego.

Zarządzenie Rektora Nr 104/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 104/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odwołania zajęć w dniu 2 listopada 2020 r. 

Pliki do pobrania

104_2020_odwolanie_zajec_2.11._do_godz._10.pdf

Zarządzenie Rektora dot. odwołania zajęć w dniu 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora Nr 103/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 103/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności studentów i uczestników innych form kształcenia na zajęciach obowiązkowych w dniu 28 października 2020 r. 

Pliki do pobrania

103_2020_w_sprawie_usprawiedliwienia_nieobecnosci_studentow_i_uczestnikow_innych_form_ksztalcenia_na_zajeciach_obowiazkowych.pdf

Zarządzenie Rektora dot. usprawiedliwienia nieobecności studentom na obowiązkowych zajęciach w dniu 28 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Nr 102/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 102/2020 z dnia 28 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u studenta Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz wprowadzenia procedury postępowania na  wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pracownika Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Pliki do pobrania

102_2020_zmieniajace_zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_procedury_postepowania_na_wypadek_podejrzenia_zakazenia_koronawiruse.pdf

Zarządzenie Rektora dot. postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem przez studenta i pracownika KAAFM

Zarządzenie Rektora Nr 101/2020 z dnia 22 października 2020 r.

Zarzadzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 101/2020 z dnia 22 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zarządzenie Rektora Nr 99/2020 z dnia 19 październik 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 99/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia oraz niektórych innych zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 19 października 2020 r. 

Pliki do pobrania

99_2020_w_sprawie_zasad_prowadzenia_ksztalcenia_i_funkcjonowania_uczelni.pdf

Zarządzenie Rektora dot. zasad prowadzenia kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni od dnia 19.10.2020 r.

Zarządzenie Rektora Nr 98/2020 z dnia 16 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 98/2020 z dnia 16 pażdziernika 2020 r. w sprawie zasad certyfikacji kursów e-learningowych na platformie KA. 

Pliki do pobrania

98_2020_w_sprawie_zasad_certyfikacji_kursow_e-learningowych_na_platformie_ka.pdf

Zarządzenie Rektora dot. certyfikowanych kursów e-learningowych

Zarządzenie Rektora Nr 97/2020 z dnia 12 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 97/2020 z dnia 12 pażdziernika 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległosć w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Pliki do pobrania

97_2020_prowadzenie_zajec_dydaktycznych.pdf

Zarządzenie Rektora Nr 97/2020 dot. weryfikacji kształcenia zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Rektora Nr 96/2020 z dnia 8 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 96/2020 z dnia 8 pażdziernika 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów prowadzonego poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

Pliki do pobrania

96_2020_w_sparwe_zasad_weryfikacji_efektow_uczenia_sie_z_wykorzystaniem_technologii_informatycznych.pdf

Zarządzenie Rektora dot. zasad weryfikacji efektów uczenia się.

Zarządzenie Rektora Nr 56/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 56/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u studenta Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Nr 93/2020 z dnia 1 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 93/2020 z dnia 1 pażdziernika 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 u studenta Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz wprowadzenia procedury postepowania na wypadek  podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 u pracownika Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pliki do pobrania

93_2020_zmiana_zarzadzenie_w_sprawie_wdrozenia_procedury_na_wypadek_wystapienia_covid.pdf

Zarządzenie Rektora dot. postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2 u studenta i pracownika KAAFM

Zarządzenie Rektora Nr 88/2020 z dnia 16 września 2020 r.

Zarządzenie Rektora Nr 88/2020 z dnia 16 września 2002 r. w sprawie terminu składania wniosków o stypendium za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok akademicki 2020/2021.

Pliki do pobrania

88_w_sprawie_terminu_skladana_wnioskow_o_stypendium_za_wyniki_w_nauce_ze_sfs.pdf

Zarządzenie Rektora dot. terminu składania wniosków

Zarządzenie Rektora Nr 86/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Zarządzenie Rektora Nr 86/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Nr 83/2020 z dnia 14 września 2020 r.

Zarządzanie Rekora Nr 83/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021. 

Pliki do pobrania

83_2020_w_sprawie.pdf

Zarządzenie Rektora dot. wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Zarządzenie Rektora Nr 77/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 77/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zawieszenia stosowania umownej waloryzacji czesnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

Pliki do pobrania

77_2020_w_sparwie_zawieszenia_stosownej_umowey_waloryzacji_czesnego_....pdf

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zarządzenie Rektora Nr 71/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 71/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 r, w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad bezpiecznego postępowania nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w zakresie zapobiegania zakażeniu SARS CoV-2w okresie epidemii. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Nr 54/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 54/2020 z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, terminów  i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Nr 53/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 53/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w okresie od 25 maja 2020 mr. do 30 września 2020 r. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Nr 51/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 51/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Pliki do pobrania

51_2020_w_sprawie_zasad_funkcjonowania_kaafm__okresie_od_25_maja_2020_r._do_30_wrzesnia_2020_r..pdf

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zarządzenie Rektora Nr 50/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 50/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od dnia 25 maja 2020 r. 

Pliki do pobrania

50_2020_w_sprawie_organizacji_pracy_w_kaafm_od_25.05.pdf

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zarządzenie Rektora Nr 47/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 47/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie tymczasowych zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów prowadzonego poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

Pliki do pobrania

47_2020_w_sprawie_tymczasowych_zasad_weryfikacji_efektow_uczenia_sie.pdf

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zarządzenie Rektora Nr 24/2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegio Nr 24/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020, oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Pliki do pobrania

2019_2020.pdf

2019/2020

Zarządzenie Rektora Nr 19/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2018 z dnia 11 czerwca 2018 ropku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiow. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Nr 33/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 33/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Zarządzenie Rektora Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Nr 38/2014 z dnia 24 września 2014 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 38/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok akademicki 2014/2015.

Zarządzenia w sprawie kursu języka polskiego dla obcokrajowców

Zarządzenia w sprawie kursu języka polskiego dla obcokrajowców

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito