Orzeł
A A A

gen. bryg.(r.) prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kręcikij

drukuj drukuj
gen. bryg.(r.) prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kręcikij
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, którą ukończył jako prymus. Po promocji oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu czołgów w 11 batalionie czołgów pływających w Słupsku. W kolejnych latach pełnił obowiązki dowódcy plutonu i kompanii czołgów w 16 pułku czołgów w tym samym garnizonie.

W roku 1992 rozpoczął studia w Akademii Obrony Narodowej, kończąc je z pierwszą lokatą dwa lata później. Po ukończeniu studiów dowodził batalionem czołgów 3 Brygady Pancernej w Trzebiatowie. W roku 1995 odbył praktykę w Amerykańskiej Misji Łącznikowej w Warszawie, wykonując zadania oficera łącznikowego Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Pod koniec tego roku rozpoczął pracę w Akademii Obrony Narodowej obejmując stanowisko asystenta w Katedrze Dowodzenia i Łączności Wydziału Wojsk Lądowych. Rok później ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Akademii Obrony Narodowej. Jako nauczyciel akademicki był autorem i współautorem wielu opracowań wspomagających proces kształcenia. Od 1998 roku kierował zespołem nauczycieli akademickich prowadzącym kursy integracji z NATO. Równolegle z tą działalnością prowadził badania, których przedmiotem było dowodzenie w wojskach lądowych w aspekcie przynależności Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rezultaty badań oraz zdobyte doświadczenia stały się podstawą do opracowania rozprawy doktorskiej pt.: Modyfikacja dowodzenia w wojskach lądowych w aspekcie integracji Polski z NATO. Rozprawa ta zajęła pierwsze miejsce w konkursie Rektora AON na najlepszą rozprawę doktorska w roku akademickim 1997/1998. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, wyznaczony został na stanowisko adiunkta. Wykonywanie obowiązków służbowych łączył skutecznie z pracą naukowo – badawczą. Aktywnie brał udział w pracach zespołu projektującego wspólnie z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji zautomatyzowany system dowodzenia szczebla taktycznego. Od roku 1999 pełnił obowiązki kierownika Zakładu Systemów Dowodzenia, weryfikując podczas ćwiczeń akademickich i międzynarodowych propozycje i rozwiązania zawarte opracowaniach dydaktycznych. W swojej działalności naukowo – dydaktycznej dążył do doskonalenia procesu dowodzenia, zwłaszcza w aspekcie wykorzystania osiągnięć teorii organizacji i zarządzania oraz automatyzacji procesów dowodzenia. Od roku 2002 był członkiem Rady Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej. W czerwcu 2003 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2004 roku pełnił obowiązki asystenta dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centralno – Południowej w Iraku. Dnia 1 lipca 2005 roku wyznaczony został na stanowisko Komendanta Instytutu Zarządzania i Dowodzenia. Od 3 listopada 2006 roku do maja 2007 r. na stanowisku dyrektora Departamentu Systemu Obronnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po awansowaniu 03 maja 2007 roku do stopnia gen. bryg. w latach 2007 – 2009 jako Rektor – Komendant kierował Akademią Obrony Narodowej w Warszawie. Od roku 2010 zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Dorobek naukowo – publicystyczny dr. hab. inż. Janusza KRĘCIKIJA liczy ponad 100 pozycji (monografii, prac naukowo-badawczych, podręczników, artykułów oraz komunikatów naukowych).

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito