Orzeł
A A A

Kierunki i specjalności

drukuj drukuj

Prowadzimy następujące kierunki i specjalności studiów realizowane na naszym Wydziale:

 

Studia II stopnia

Kierunek:

Ścieżki specjalizacyjne:

  • Obrona Terytorialna
  • Ochrona informacji

Studia na obu kierunkach są realizacją przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawczego. Właściwy dobór teorii, ugruntowany praktyką edukacyjną zapewnia przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w ciągle wzrastającej liczbie wyzwań cywilizacyjnych i zagrożeń bezpieczeństwa. Absolwenci są w sposób właściwy przygotowani do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Głównie w służbach mundurowych, instytucjach sektora obronności i porządku publicznego, ochrony osób mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także w charakterze menedżera bezpieczeństwa. Absolwenci kierunków mogą zostać żołnierzami lub oficerami Sił Zbrojnych jak i służb bezpieczeństwa państwa przede wszystkim: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami firm ochroniarskich, analitykami ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach. Mogą uzyskać również uprawnienia do zatrudnienia w charakterze nauczyciela lub wykładowcy „Edukacji dla bezpieczeństwa narodowego” na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Są też przygotowani do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Program studiów dodatkowo uzupełniony jest szkoleniem strzeleckim (sportowym i specjalnym), uzyskiwaniem uprawnień ratownika przedmedycznego, orienteeringiem czy szkoleniem spadochronowym. Absolwenci przygotowywani są również do zdawania egzaminów do służb mundurowych a także egzaminów na wyższe stopnie kwalifikacyjne.
 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi również seminaria doktorskie:
z uwagi na posiadane uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito