Orzeł
A A A

Nauczyciel 5.0 nowoczesny program kształcenia nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich w dziedzinie pedagogiki...

drukuj drukuj

Nauczyciel 5.0 nowoczesny program kształcenia nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel projektu:

Celem projektu  jest podniesienie jakości kształcenia na studiach nauczycielskich w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w oparciu o nowoczesne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych określonych w nowym modelu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej (opracowanym przez Zespół przy MNiSW z dn. 31.01.2018 r.).

Projekt, poprzez podniesienie kompetencji studentów jednolitych studiów nauczycielskich w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne przyczyni się do realizacji celów POWER 2014-2020 szczególnie w zakresie podniesienia kompetencji na poziomie wyższym nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Kompetencje podniesione zostaną poprzez:

● zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne, prowadzone przez specjalistów (zwłaszcza dotyczące metodyki prowadzenia zajęć)

● lepsze przygotowanie przyszłych nauczycieli w zakresie treści podstawowych (język polski, matematyka, przyroda, informatyka, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna)

● zapoznanie z nowoczesnymi metodami pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

● wyposażenie w umiejętności innowacyjnego prowadzenia zajęć według metod alternatywnych (np. Metoda Marii Montessori),

● kształtowanie podstawowych wartości w ramach dodatkowego modułu wychowania przez sztukę wykorzystującego założenia (opracowanego na kierunku pedagogika) międzynarodowego modelu pracy z uczniem zdolnym plastycznie "Nauka-Sztuka-Edukacja",

● wyposażenie w umiejętności pracy z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi zwłaszcza w obszarze szybko rozwijającej się technologii komunikacyjnej (dzięki nowocześnie wyposażonym pracowniom dydaktycznym),

● kształtowanie prawidłowych zachowań medialnych, poprzez uczestnictwo w zajęciach realizowanych w laboratorium medialnym (z wykorzystaniem kamery filmowej),

● dobrze zorganizowany system współdziałania opiekuna praktyk nauczycielskich z licznymi przedszkolami i szkołami,

● przygotowanie przyszłych nauczycieli do planowania i realizacji zadań o charakterze samorozwojowym poprzez uczestnictwo w procesie personalizacji kształcenia .

Efekt:

podniesienie kompetencji na poziomie wyższym nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekt będzie realizowany w systemie jednolitych studiów magisterskich w formie niestacjonarnej, począwszy od roku akademickiego 2019/20 przez 4 kolejne lata.

Grupy docelowe: studenci na kierunku Pedagogika.

Przewidziano do realizacji:

● adaptację efektów kształcenia zawartych w modelu do efektów funkcjonujących na kierunku Pedagogika w Krakowskiej Akademii,

● stworzenie nowego programu i planu studiów do nowego modelu,

● rozszerzenie współpracy z doświadczonymi praktykami-specjalistami z dziedziny edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

● przygotowanie nowoczesnych pracowni dydaktycznych,

● przygotowanie wykładowców do pełnienia funkcji tutora.


Okres realizacji projektu: 1.01.2019-31.10.2023

Wartość projektu: 1 785 603,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 504 906,71 PLN  

Kontakt:

Koordynator projektu: Aneta Rapkiewicz, tel. 12 252 46 50, e-mail:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Biuro projektu: pok. B221, budynek B, II piętro

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito