Orzeł
A A A

Katedra Dietetyki

drukuj drukuj

Kierownik Katedry

dr hab. n. med. Dorota Lemańska, prof. nadzw.dr hab. n. med. Dorota Lemańska, prof. nadzw.

Studia wyższe na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie. W roku 1993 obroniła pracę doktorską pt. "Spożycie pokarmów zawierających jod i wydalanie jodu w moczu u dzieci z terenów endemii wola w Polsce Południowej", otrzymując tytuł doktora nauk biologicznych. Od roku 1994 prowadzi działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia dla studentów Wydziałów Lekarskiego, Analityki Medycznej i Ochrony Zdrowia. Od roku 1998 jest kierownikiem Pracowni Badań Przesiewowych i Błędów Metabolicznych. Uwieńczeniem jej zainteresowań występowaniem niedoboru jodu w środowisku i jego wpływem na częstość schorzeń tarczycy u noworodków była rozprawa habilitacyjna pt. „Hormon tyreotropowy w badaniu przesiewowym noworodków jako miara środowiskowego niedoboru jodu”. Obecnie jest kierownikiem tematu: Ocena aspektów etycznych związanych z wykonywaniem masowych badań przesiewowych noworodków realizowanego w ramach pracy statutowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. (więcej)

Adiunkci

dr n. med. Elżbieta Gabrowska

dr Monika Zygmunt

Asystenci

mgr Małgorzata Sowula

mgr Elżbieta Dudzińska–Kieblesz

Współpracownicy

dr Magdalena Stachura

mgr Magdalena Kaczor

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito