Orzeł
A A A

Katedra Bioinformatyki i Zdrowia Publicznego

drukuj drukuj

Kierownik Katedry

prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Trąbkadr hab. Wojciech Trąbka, prof. nadzw.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie oraz Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dr hab. Nauk Medycznych, Specjalista Neurologii Dziecięcej. Zainteresowania naukowe: epileptologia, symulacja komputerowa wyładowań napadowych w sieciach nerwowych. Informatyka medyczna , system informacyjny opieki zdrowotnej, elektroniczny rekord zdrowotny. Kierownik Katedry Bioinformatyki i Zdrowia Publicznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. (więcej)

Adiunkci

dr Anna Mokrzycka - doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze rozwija w dziedzinie aktualnych istotnych problemów społecznych uwarunkowanych legislacją z dziedziny europejskich i polskich zagadnień zabezpieczenia społecznego, prawa medycznego, praw człowieka i praw pacjenta, systemu ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. (więcej)

dr Elżbieta Broniatowska - Doktor nauk chemicznych ze specjalnością chemia teoretyczna, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie (matematyka). W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu biostatystyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniu zaawansowanych metod statystycznych (regresja logistyczna, analiza przeżycia, uogólnione modele liniowe) w medycynie. (więcej)

dr Marcin Mikos - specjalista zdrowia publicznego, prawnik, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego. Specjalizuje się w prawie medycznym, prawie zdrowia publicznego oraz prawie ratownictwa medycznego. (więcej)

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito