Orzeł
A A A

Dietetyka

drukuj drukuj

Na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od października 2013 uruchamiane zostają studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku DIETETKA profil praktyczny.

Studia pierwszego stopnia na kierunku DIETETYKA są kierowane do Absolwentów Liceów ogólnokształcących, Techników gastronomicznych innych szkół średnich, a także pracujących dietetyków, którzy ukończyli wcześniej dwuletnie studium lub szkołę policealną kierunek dietetyka.
Tryb niestacjonarny realizowany w formie zjazdów co 2 tygodnie: piątek-sobota-niedziela pozwala uzupełnić dotychczasowe wykształcenie i uzyskać dyplom przez osoby pracujące.

Zgodnie z definicją zawodu określoną przez EFAD (Europejska Federacja Towarzystw Dietetycznych)

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata dietetyki, który daje możliwość samodzielnej praktyki dietetycznej, pozwala także na zatrudnienie w:

 • szpitalach 
 • ogólnych i specjalistycznych poradniach dietetycznych
 • sanatoriach i domach  wczasowych
 • żłobkach, przedszkolach, stołówkach szkolnych i pracowniczych
 • zakładach żywienia zbiorowego
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
 • firmach farmaceutycznych produkujących preparaty do żywienia
 • firmach cateringowych, przedsiębiorstwach turystyczno-hotelarskich
 • usługach branży rekreacyjno-terapeutycznych (ośrodki fitness, SPA, odnowy biologicznej)
 • szkołach gastronomicznych i przemysłu spożywczego (po ukończeniu kursu pedagogicznego)

 

Dodatkowo:  Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia własnej  działalności gospodarczej. 

Może także kontynuować naukę na studiach magisterskich.


CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STUDIÓW:
Studia mają profil praktyczny i pozwolą wykształcić Absolwentów, którzy przy bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym z zakresu nauk podstawowych dla kierunku: chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, mikrobiologii, genetyki, uzyskają wiedzę ukierunkowaną na żywienie człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktykę chorób żywieniowo-zależnych. Przedmioty zawodowe: towaroznawstwo surowców spożywczych i żywności, technologia potraw, toksykologia żywności powiązane są merytorycznie z naukami klinicznymi w ramach podstaw żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie, farmakologią i problematyką integracji leków z żywnością.
Program studiów wyróżnia nauczanie przedmiotu LECZENIE ŻYWIENIOWE, jako terapii stosowanej u chorych ze stwierdzoną niewydolnością przewodu pokarmowego, przygotowując Absolwentów do pracy w klinicznych Oddziałach Leczenia Żywieniowego i Szpitalnych Zespołach Żywieniowych. Przedmiot rekomenduje Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN), a jego realizację powierzono doświadczonym klinicystom zajmującym się na co dzień pacjentami wymagającymi żywienia dożylnego i dojelitowego z wykorzystaniem diet chemicznie zdefiniowanych specjalnego przeznaczenia.

Dla uzyskania efektów praktycznego profilu kształcenia przewidziano zwiększoną ilość godzin ćwiczeń praktycznych w przedmiotach zawodowych:

 

przedmiot

wykład

seminarium

ćwiczenia

praca własna

* indywidualne opracowywanie diety, jej składu lub zaleceń dietetycznych/żywieniowych

Podstawy żywienia człowieka

40

20

 

40/15*

Żywienie człowieka zdrowego i chorego

100

30

60

130/100*

Leczenie Żywieniowe

10

 

20

70/35*

Dietetyka pediatryczna

70

30

20

130/85*

Kliniczny zarys chorób

60

60

20

80/20*

Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo

60

30

50

180/110*

Analiza żywności

 

40

20

65/30*

Edukacja żywieniowa

20

20

30

130/90*

Realizując program edukacyjny Student nabywa umiejętności:
1.    oceny zapotrzebowania pokarmowego w stanie zdrowia i choroby oraz praktycznie określa zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów uwzględniając zmienność wynikającą ze stanu klinicznego, wieku, płci, aktywności fizycznej,
2.    planowania i oceny indywidualnych jadłospisów stosowanych w różnych sytuacjach zdrowia i choroby oraz ocenia znaczenie programowania żywieniowego i jego wpływ na zdrowie populacji,
3.    praktycznej oceny stanu odżywienia człowieka i potrafi kwalifikować do poszczególnych grup klinicznych,
4.    opracowywania indywidualnych zaleceń dietetycznych w ramach poradnictwa dietetycznego oraz leczenia żywieniowego z wykorzystaniem specjalistycznych diet przemysłowych,
5.    oceny funkcjonowania przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie oraz doboru właściwej schorzeniu formy terapii żywieniowej,
6.    praktycznego przygotowywania potraw dla zdrowych i chorych ludzi oraz stosowania systemu analizy zagrożeń przygotowywania posiłków ze szczególnym uwzględnieniem transmisji chorób infekcyjnych i inwazyjnych,

Aktywna i ukierunkowana nauka języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy pozwoli na posługiwanie się profesjonalnym słownictwem z zakresu dietetyki klinicznej i leczenia żywieniowego.


Dlaczego warto studiować Dietetykę na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego?

 • wszystkie zajęcia – wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone są przez Autorów licznych podręczników i monografii z zakresu żywienia i dietetyki, współzałożycieli i członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki - dyplomowanych dietetyków, technologów żywienia, doświadczonych nauczycieli zawodu oraz lekarzy klinicystów na co dzień zajmujących się problematyką żywienia człowieka i leczenia żywieniowego,

 

 • student ma możliwość wybrania dodatkowych przedmiotów ukierunkowujących lub rozszerzających wiedzę zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, 

 

 • student nie musi martwić się o miejsce realizowania praktyk wakacyjnych i śródrocznych, gdyż Akademia posiada umowy o współpracy z ośrodkami szkolenia praktycznego, zakładami opiekuńczo-leczniczymi i szpitalami.

 

 • do dyspozycji studenta oddane zostaną specjalnie przygotowane i w pełni wyposażone Pracownie: Dietetyki i żywienia oraz Technologii potraw, a także bogata w zasoby książkowe biblioteka uczelniana.

 

 • podczas całego okresu kształcenia w Krakowskiej Akademii student nabierze umiejętności teoretycznych i praktycznych wymaganych od kompletnie wykształconego dietetyka klinicznego.
   

Zasady zdrowego odżywiania, profilaktyka i skutki otyłości - wykład

Temat: Zasady zdrowego odżywiania, profilaktyka i skutki otyłości

Czas: 26 kwi 2022 06:00 PM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom

https://zoom.us/j/96446129256?pwd=K2dsNzdnZ1dWMDdCV1JRamVhUzhMQT09

Identyfikator spotkania: 964 4612 9256

Kod dostępu: 908797

dyżur Pani Prof. dr hab. Barbary Stoczewskiej

Uprzejmie informuje, że w październiku dyżur Pani Prof. dr hab. Barbary Stoczewskiej- Pełnomocnik Rektora ds. studenckich będzie odbywał się w środy w godz. 14.00-15.00 i w piątki w godzinach 15.00-16.00.

Dziekanat nieczynny

Szanowni Państwo,

W dniach 31 października - 1 listopada 2022 r.

dziekanat będzie nieczynny

PILNA INFORMACJA dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA I JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

PILNA INFORMACJA dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA I JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH, którzy wybrali lektorat z języka angielskiego (dotyczy zapisów do grup):  TUTAJ

https://sjo.ka.edu.pl/aktualnosci-studium/uwaga-studenci-i-roku-15.html

Przerwa świąteczna

Szanowni Państwo,

w okresie świąteczno-noworocznym dziekanat będzie nieczynny w dn. 23.12.22-8.01.23 r.

 

Życzymy  zdrowych, spokojnych oraz rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym 2023 Roku !!!

W dniu 22 grudnia 2022 r. dziekanat będzie czynny w godzinach 9.00-11.00

W dniu 22 grudnia 2022 r. dziekanat będzie czynny w godzinach 9.00-11.00 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito