Orzeł
A A A

Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych

drukuj drukuj

Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

       

Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego"  realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01-01-2019 do 30-06-2023.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia, poprzez utworzenie i rozwinięcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM) w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki opracowaniu i wdrożeniu programu rozwojowego uczelni ukierunkowanego na stworzenie WCSM, kompleksowe przygotowanie kadry akademickiej w zakresie symulacji medycznej (uczestnictwo w kursach/stażach, opracowanie scenariuszy/aplikacji), realizację kształcenia praktycznego/dodatkowych zajęć dla studentów z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie co najmniej 608 osób, zarówno w ramach zajęć obowiązkowych na KL, jak dedykowanych studentom kier. medycznych zajęć dodatkowych.

W wyniku realizacji projektu powstanie na uczelni Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej obejmującej następujące funkcjonalności:

 • sala debriefingu, OSCE i pacjenta standaryzowanego
 • sala SOR - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • sala bloku operacyjnego i anestezjologicznej
 • sala porodowa z blokiem do cięć cesarskich),
 • sala intensywnej terapii,
 • symulator karetki,
 • sala symulacji z zakresu ALS,
 • sala symulacji z zakresu BLS
 • sala do nauki umiejętności chirurgicznych,
 • sala do nauki umiejętności technicznych,
 • sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych

 

Budżet projektu: 13 768 824,30 zł

     Wkład Unii Europejskiej: 11 604 365,12 zł

Informacja dotycząca Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu

Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego mieści się w budynku A uczelni na pierwszym piętrze. Głównym zadaniem CSM jest stworzenie odpowiednich warunków dla prowadzenia i rozwoju metod nauczania opartych na symulacji medycznej, wdrażanych w procesie kształcenia praktycznego studentów kierunku lekarskiego.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, szczególnie tych, którzy mają zaplanowane do realizacji zajęcia dydaktyczne w Centrum Symulacji Medycznych, do zapoznania się z obiektem i wyposażeniem wszystkich sal dydaktycznych.

Zapoznanie się zarówno z rodzajem sal i pracowni, jak również z ich wyposażeniem, pozwoli Państwu na trafny wybór miejsca, w którym będzie możliwa realizacja zakładanych efektów kształcenia.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem CSM:

Terminy konsultacji oraz lista pracowników Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu

Technicy symulacji medycznej są do państwa dyspozycji:
poniedziałki: 8:00-16:00
wtorki: 9:00-14:00
czwartki: 9:00-12:00
piątki: 9:00-15:00

Możliwe są również inne godziny konsultacji z technikami lub edukatorem, prosimy jednak o ich wcześniejsze ustalenie telefoniczne pod numerami telefonów:
12 25 24 516 CSM
880 037 961 Mariusz Habera - Technik symulacji
512 448 453 Edyta Turkanik -  Edukator

PRACOWNICY

Edukator
Edyta Turkanik 

512 448 453

Technicy symulacji medycznej:

Mariusz Habera

880 037 961

Paweł Kaczmarczyk

Łukasz Boduszek

 

Szkolenia dla nauczycieli akademickich Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu

Centrum Symulacji Medycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. zaprasza nauczycieli akademickich na szkolenia mające na celu zwiększenie kompetencji w prowadzeniu zajęć w Centrum Symulacji.

Opisy szkoleń:

 1. Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych (2 dni)
 2. Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci (2 dni)
 3. Kurs resuscytacji noworodka (1 dzień)
 4. Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u pacjenta urazowego (3 dni)
 5. Kurs przeprowadzania egzaminów OSCE (2 dni)
 6. Kurs komunikacji z pacjentem (1 dzień)
 7. Podstawowy kurs metodyczny dla instruktorów symulacji medycznej (3 dni)
 8. Zaawansowany kurs metodyczny w zakresie symulacji wysokiej wierności i debriefingu (3 dni)
 9. Zaawansowany kurs metodyczny w zakresie nauczania kompetencji miękkich (3 dni)

Informacja dotycząca badania rynku w ramach projektu

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że 25 marca 2019 Krakowska Akademia zawarła z Ministerstwem Zdrowia umowę na dofinansowanie utworzenia w jej siedzibie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM), którego realizacja dokonywana jest w ramach projektu POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18 pn. "Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. Ministerstwo przekaże na ten cel 13,7 mln złotych.

W ramach działalności WCSM powstaną:

 • sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych
 • sala do debriefingu/ OSCE/ sala pacjenta standaryzowanego
 • SOR - szpitalny oddział ratunkowy
 • sala intensywnej terapii
 • sala porodowa ze stanowiskiem do cesarskiego cięcia
 • blok operacyjny/ pracownia anestezjologiczna
 • symulator karetki
 • pracownia umiejętności chirurgicznych i umiejętności technicznych
 • sala ALS /BLS 

Obecnie rozpoczynamy prace związane z wyposażeniem poszczególnych pracowni. W ramach wstępnego badania rynku pragniemy zaprosić wszystkie podmioty będące producentami lub dystrybutorami sprzętu stanowiącego konieczne wyposażenie WCSM do składania informacji o posiadanym asortymencie i jego funkcjonalności w okresie od 11 kwietnia 2019 do 31 maja 2019. Zainteresowane podmioty zachęcamy także do bezpośredniej prezentacji swoich ofert po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. W szczególności jesteśmy zainteresowani badaniem rynku w zakresie:

 • symulatorów wysokiej wierności 
 • fantomów i trenażerów do wykonywania różnorodnych procedur medycznych
 • łóżek medycznych
 • mebli medycznych
 • systemów audio - video do obsługi symulacji medycznej wysokiej wierności
 • sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie wyżej określonych pracowni WCSM
 • sprzętu prezentacyjno – komunikacyjnego

Badanie rynku ma na celu uaktualnienie naszej wiedzy o dostępnych możliwościach w zakresie możliwych funkcjonalności sprzętu i stosowanych rozwiązaniach technicznych, a także poziomach cen rynkowych. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych zapytań na adres:    lub zasięgania informacji pod numerem telefonu 12 252-46-52

Rekrutacja pracowników Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

Edukatora Symulacji Medycznej oraz Technika Symulacji Medycznej szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się poniżej.

Zachęcamy do udziału w naszym projekcie 

Edukator Symulacji 

Technik Symulacji

Rekrutacja do WCSM

Rekrutacja na stanowisko Edukatora Symulacji Medycznej i Technika Symulacji Medycznej - rozpoczęta!

Szczegóły w zakładce aktualności 

Zaawansowany kurs metodyczny w zakresie nauczania kompetencji miękkich (KADRA)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie Zaawansowany kurs metodyczny w zakresie nauczania kompetencji miękkich , które odbędzie się w dniach 38 - 30.10.2022r. w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego.

Szkolenie stanowi element realizacji Projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” i jest skierowane do kadry dydaktycznej zaangażowanej w prowadzenie zajęć ze studentami Wydziału Lekarskiego w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.Podstawowym celem kursu jest uzyskanie umiejętności umożliwiających  zwiększenie kompetencji miękkich, związanych z pracą na symulatorach wysokiej wierności (praca w grupie, komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, podejmowanie decyzji klinicznych debriefing).

Pozyskają Państwo umiejętności związane z zaawansowaną komunikacją z pacjentem (komunikacja z trudnym pacjentem, przekazywanie ,,złej” informacji, informowanie o istocie choroby, kontrola własnych emocji).

Poznają Państwo również metody pracy z symulowanym pacjentem.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie stosownych dokumentów (do pobrania poniżej) w Biurze Projektu (p. Karolina Czupryńska; bud. C pok. 017).

Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenia pracownik 

2. Umowa uczestnictwa

3. Zakres danych uczestnika

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

6. Oświadczenie uczestnika

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito