Orzeł
A A A

KA 3.0 – Zintegrowany Program Rozwoju

drukuj drukuj

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM) poprzez podniesienie kompetencji studentów w ramach zmodyfikowanych programów kształcenia oraz szkoleń, warsztatów zajęć dodatkowych, wizyt studyjnych, podniesienie kompetencji kadry uczelni, rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.

Realizacja projektu umożliwi poszerzenie oferty uczelni dostosowanej do potrzeb gospodarki poprzez modyfikację programów kształcenia i uruchomienie 2 nowych ścieżek specjalizacyjnych tj. Zarządzanie projektami (kier. Zarządzanie), Siły i służby specjalne (kier. Bezpieczeństwo narodowe), a także w połączeniu z Realizacją szkoleń certyfikowanych, warsztatów, zajęć w zespołach projektowych i wizyt studyjnych pozwoli na rozwój kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wdrożenie nowych modułów narzędzi IT przyczyni się wprowadzenia zmian wpływających na podniesienia jakości funkcjonowania KAAFM w obszarze zarządzania uczelnią.

Stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych poprzez dostępność wysokiej jakości treści edukacyjnych wpłynie w na jakość procesu kształcenia.

Realizacja projektu przyczyni się również do doskonalenia kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, co będzie miało wpływ na efektywność procesów kształcenia oraz procesów zarządczych.

Efekty:

Podniesienie jakości funkcjonowania Krakowskiej Akademii im.A. Frycza Modrzewskiego (KAAFM) poprzez podniesienie kompetencji studentów w ramach zmodyfikowanych programów kształcenia oraz szkoleń, warsztatów zajęć dodatkowych, wizyt studyjnych.

Podniesienie kompetencji kadry uczelni, rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.

Okres realizacji:  01.10.2019-30.09.2023

Wartość projektu: 6 945 655,20PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 736 755,20 PLN 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito