Orzeł
A A A

KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

drukuj drukuj

KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Cele projektu:
Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM) poprzez podniesienie
kompetencji studentów, poszerzenie oferty Biura Karier, podniesienie kompetencji kadry uczelni i rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w
okresie 01.10.2018 do 30.09.2022.
 
Wdrożenie projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do rozwoju wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Karier (BK) KAAFM poprzez poszerzenie
oferty poradnictwa zawodowego dla studentów/absolwentów oraz wdrożenie oprogramowania usprawniającego współpracę na linii uczelnia student
przedsiębiorstwa, przyczyniając się do głębszej integracji społeczności akademickiej i okołoakademickiej, co z kolei ułatwi studentom/absolwentom
rozpoczęcie aktywności zawodowej na rynku pracy.
 
Realizacja umożliwi poszerzenie oferty uczelni dostosowanej do potrzeb gospodarki poprzez uruchomienie 3 nowych kierunków prowadzonych w j. ang.tj.
Management, Architecture, Film and media production (FMP).
 
Realizacja projektu przyczyni się również do doskonalenia kadry administracyjnej i zarządczej w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych.
Cel projektu jest spójny z celami szczegółowymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w zakresie: podniesienia kompetencji osób
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wsparcia zmian organizacyjnych i
podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego oraz poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców
 
Efekty:

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie
wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Poprawa funkcjonalności KAAFM w obszarze działań administracyjnych
 
Wartość projektu: 10 677 124,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 8 998 680,7
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito