Orzeł
A A A

Stypendia z Funduszu Stypendialnego KA

drukuj drukuj

Informacja o stypendiach naukowych dla studentów, którzy nie mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z dnia 4 marca 2013 r. utworzony został nowy fundusz stypendialny dla studentów naszej Uczelni. Począwszy od roku akademickiego 2013/2014 studenci, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a nie mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów (m in. cudzoziemcy spoza UE i osoby, które ukończyły już jeden kierunek studiów) mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce ze środków Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego KA

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito