Orzeł
A A A

Vademecum studenta -PRZECZYTAJ! / Student Guide - READ IT!

drukuj drukuj

VADEMECUM STUDENTA

1. Wszystkie sprawy związane z nauczaniem języków obcych w Krakowskiej Akademii należy załatwiać w Studium Języków Obcych, pokój 117, budynek A, sjo@afm.edu.pl. Tutaj również uzyskać można wyczerpujące informacje związane z tym tematem.

2. Podczas zapisów na studia, Kandydat dokonuje wyboru języka obowiązkowego lektoratu. Należy wybrać język obcy, który zna się najlepiej, ponieważ zgodnie z obowiązującymi regulacjami, lektorat na studiach I stopnia (licencjackich) kończy się egzaminem na poziomie B2 wg CEFR, a na studiach jednolitych magisterskich na poziomie B2+. W celu sprawdzenia poziomu swoich umiejętności należy samodzielnie wykonać test plasujący.

3. Studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynają obowiązkowy lektorat od II semestru, natomiast studenci studiów II stopnia od III semestru nauki ("nabór lutowy" od II semestru). Organizacja lektoratów na kierunku lekarskim, na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia oraz Architektura II stopnia odbywa się wg innego planu studiów.

4. W trakcie I semestru nauki Studenci, których umiejetności w ramach wybranego języka lektoratu są niższe niż poziom B1, powinni uzupełnić i udoskonalić swoje umiejętności i kompetencje językowe we własnym zakresie. Dla osób chętnych, SJO może zorganizowaćnych naukę wybranego języka obcego w ramach kursów komercyjnych.

5. Lektorat języka obcego jest przedmiotem kontynuowanym. Zaliczenie kolejnych semestrów uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia lektoratu z semestrów wcześniejszych. W tym zakresie obowiązuje chronologia wpisów ocen.

6. Studenci, którzy spełniają warunki do przepisywania ocen z certyfikatów, dyplomów lub na podstawie dokumentacji z innych uczelni, muszą złożyć w SJO wniosek wraz z kopią dokumentów, na podstawie których ocena miałaby zostać przepisana, oraz przedstawić do wglądu oryginały w/w dokumentów w terminie do dnia 31 października danego roku akademickiego. Do momentu uzyskania zgody na przepisanie oceny Student jest zobowiązany uczęszczać na obowiązkowe zajęcia. W przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do przepisania oceny w trakcie trwania semestru, Student powinien złożyć wniosek niezwłocznie po jego otrzymaniu. Więcej informacji na temat przepisywania ocen z lektoratów znajdziesz TUTAJ.

7. Wnioski dotyczące zmian związanych z nauczaniem języków obcych rozpatrywane są do 31 października danego roku akademickiego.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito