Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Vademecum studenta -PRZECZYTAJ! / Student Guide - READ IT!

drukuj drukuj

Vademecum Studenta

1. Wszystkie sprawy związane z nauczaniem języków obcych należy załatwiać w Studium Języków Obcych, w pokoju 117, w budynku A, a nie w dziekanatach! Tutaj również uzyskać można wyczerpujące informacje związane z tym tematem.

2. Wpisu zaliczeń i ocen z egzaminów dokonują lektorzy prowadzący w ramach swoich dyżurów.

3. Studenci, którzy spełniają warunki do przepisywania ocen z certyfikatów, dyplomów lub indeksów z innych uczelni, muszą stawić się u Kierownika lub Zastępcy Kierownika SJO z wymaganym dokumentem i jego kopią do dnia 31 października danego roku akademickiego w celu uzyskania decyzji o możliwości przepisania ocen z lektoratu. Do momentu uzyskania zgody na przepisanie oceny Student jest zobowiązany uczęszczać na obowiązkowe zajęcia. W przypadku uzyskania dokumentu umożliwiającego zwolnienie w trakcie trwania semestru, Student, który chce ubiegać się o zwolnienie z lektoratu winien przedłożyć certyfikat u Kierownika lub Zastępcy Kierownika SJO niezwłocznie po jego otrzymaniu.

4. Od naboru 2012/2013 studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynają obowiązkowy lektorat od II semestru, natomiast studenci studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich SUM) od III semestru nauki.

5. Podczas zapisów na studia, Student dokonuje wyboru języka obowiązkowego lektoratu. Należy wybrać język obcy, który zna się najlepiej, ponieważ zgodnie z obowiązującymi regulacjami, lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2 wg CEFR (studia licencjackie) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie). W celu określenia poziomu swoich umiejętności należy samodzielnie wykonać test plasujący.

6. W trakcie I semestru nauki Studenci mogą uzupełnić i udoskonalić swoje umiejętności i kompetencje językowe we własnym zakresie lub na kursach komercyjnych, organizowanych przez SJO.

7. Lektorat języka obcego jest przedmiotem kontynuowanym. Zaliczenie kolejnych semestrów uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia lektoratu z semestru poprzedniego. W tym zakresie obowiązuje chronologia wpisów do indeksu.

8. Prośby dotyczące zmian związanych z nauczaniem języków obcych, rozpatrywane są do 31 października danego roku akademickiego.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito