Orzeł
A A A

System doskonalenia jakości kształcenia SJO

drukuj drukuj

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Studium Języków Obcych

Kakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Przewodnicząca: dr Agnieszka M. Sendur

Członkowie:

mgr Anna Firek

mgr Justyna Kabas

mgr Anna Sosenko

mgr Bożena Staszków

HOSPITACJE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH SJO

Hospitacje nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium Języków Obcych odbywają się według odpowiedniej procedury oraz w oparciu o poniższe dokumenty.

PROCEDURA HOSPITACJI

ZAŁ.1_HARMONOGRAM HOSPITACJI

ZAŁ. 2_KARTA HOSPITACJI

ZAŁ. 3_KARTA HOSPITACJI ZAJĘĆ ZDALNYCH

ZAŁ. 4_PROTOKÓŁ HOSPITACJI

ZAŁ. 5_PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ ZDALNYCH

EWALUACJA LEKTORATÓW

Ewaluacja lektoratów prowadzonych przez Studium Języków Obcych Krakowskiej Akademii odbywa się wg opisanej procedury:

PROCEDURA EWALUACJI

ZAŁ. 1_EWALUACJA LEKTORATÓW

PROCEDURA EWALUACJI_NAUCZANIE ZDALNE

ZAŁ. 2_EWALUACJA LEKTORATÓW_NAUCZANIE ZDALNE

Wyniki ewaluacji lektoratów przeprowadzonej po zakończeniu semestru zimowego 2020/2021 jest dostępna TUTAJ.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA

W związku ze zmianą formy prowadzenia zajęć na zdalną, w semestrze letnim 2020/2021 modyfikacji uległy warunki uzyskania zaliczenia na lektoratach języków obcych w stosunku do wersji z sylabusów. Zaplanowane efekty uczenia się nie ulegają zmianie

Informację dot. warunków uzyskania zaliczenia w semestrze letnim 2020/2021 znajdziesz TUTAJ.

 

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito