Orzeł
A A A

Lektoraty studia II stopnia / Language courses - master studies (2 years)

drukuj drukuj

INFORMACJA nt LEKTORATÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

Studenci studiów uzupełniających magisterskich rozpoczynają obowiązkowy lektorat z języka obcego w drugim lub trzecim semestrze nauki (na podstawie decyzji Dziekana danego wydziału).

W ramach czesnego realizowanych jest 30 jednostek dydaktycznych języka kontynuowanego ze studiów licencjackich lub ze szkoły średniej.

Celem zajęć lektoratowych na studiach II stopnia  jest przygotowanie do samodzielnej pracy z wykorzystaniem języka obcego w ramach swojej specjalności, dlatego pod kierunkiem  lektora uczestnicy zajęć będą analizować teksty specjalistyczne oraz przygotowywać prezentacje związane z wybranym kierunkiem studiów.

 

Jednosemestralny kurs  kończy się zaliczeniem z oceną, która stanowi średnią ocen uzyskanych za zadania i inne części składowe zaliczenia, w tym samodzielną prezentację i raport dokumentujący umiejętność samodzielnego posługiwania się literaturą specjalistyczną w obcym języku.

Lektorat na studiach uzupełniających magisterskich kończy się na poziomie B2+ (wg. CEFR).

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito