Orzeł
A A A

Jednolite studia magisterskie / Master studies (5y)

drukuj drukuj

Egzamin na studiach jednolitych magisterskich

Po zaliczeniu pięciu semestrów lektoratu (150 godzin lekcyjnych)*, tj. w sesji letniej na III roku studiów, studenci podchodzą do egzaminu kończącego lektorat, który jest na poziomie nie niższym niż B2+. Egzamin składa się z części ogólnej, sprawdzającej znajomość języka na wybranym poziomie, oraz z części specjalistycznej, skupiającej się na słownictwie z konkretnej dziedziny studiów – patrz: szczegółowy schemat w plikach do pobrania.

* Informacja nie dotyczy kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przykładowe testy egzaminacyjne z języka angielskiego można znaleźć w publikacji English Exam Practice, dostępnej w Café 5 (budynek A).

 

 

Pliki do pobrania

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito