Orzeł
A A A

Erasmus+ - egzaminy językowe / Language exams

drukuj drukuj

Erasmus+

Informacja o egzaminie z języka obcego dla Kandydatów do programu Erasmus+

Information about the qualifying language exam for Candidates for the Erasmus+ programme

Każdy Kandydat musi złożyć kwestionariusz zgłoszeniowy w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Kandydaci muszą następnie zapisać się na egzamin w Studium Języków Obcych KA wybierając język, który będą zdawać. Lista dostępna będzie w SJO KA, pokój 117 w budynku A.

Każdy Kandydat może przystąpić do więcej niż jednego, ale nie więcej niż trzech egzaminów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski). Wszystkie egzaminy odbywają się w tym samym dniu.

Egzamin ma formę pisemną.

Czas trwania egzaminu: 120 minut.

Poziom: B2

 

Część egzaminu

Maksymalna liczba punktów

Rozumienie ze słuchu

(2 nagrania i 2 zadania typu prawda/fałsz)

20

Rozumienie tekstu czytanego

(2 teksty i 2 zadania typu wielokrotny wybór)

40

Gramatyka i słownictwo

(2 zadania, tekst z lukami lub zdania z lukami, odpowiedzi do wyboru z podanej listy)

20

Pisanie

(wypracowanie na podany temat, 80-100 słów)

20

RAZEM

 

100

 

Praca pisemna będzie oceniania według poniższych kryteriów:

Kryteria

Ilość punktów

Treść

6

Forma

4

Bogactwo strukturalne i leksykalne

6

Poprawność językowa

4

RAZEM

20

 

Łączna liczba punktów i ocena z egzaminu

Punkty Ocena

90-100

5,0 - bardzo dobry

84-89

4,5 - dobry plus

73-83

4,0 - dobry

66-72

3,5 - dostateczny plus

55-65

3,0 - dostateczny

0-54

2,0 - niedostateczny

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito