Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Erasmus+ - egzaminy językowe / Language exams

drukuj drukuj

Erasmus+ 2016-2017

Informacja o egzaminie z języka obcego dla kandydatów do programu Erasmus+

Information about the qualifying language exam for candidates for the Erasmus+ programme

Każdy kandydat musi złożyć kwestionariusz zgłoszeniowy w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Kandydaci muszą następnie wpisać się na listę w Studium Języków Obcych KA wybierając język z jakiego chcą pisać egzamin. Lista dostępna będzie w SJO KA, pokój 117 w budynku A.

Każdy kandydat może przystąpić do więcej niż jednego, ale nie więcej niż trzech egzaminów z j. obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Wszystkie egzaminy odbywają się w tym samym dniu.

Egzamin ma formę pisemną.

Czas trwania egzaminu: 120 minut.

Poziom: B2

Część egzaminu

Maksymalna liczba punktów

Rozumienie ze słuchu (2 nagrania i 2 zadania typu prawda/fałsz)

20

Rozumienie tekstu czytanego (2 teksty i 2 zadania typu wielokrotny wybór)

40

Gramatyka i słownictwo (2 zadania, tekst z lukami lub zdania z lukami, odpowiedzi do wyboru z podanej listy)

20

Pisanie (tekst na podany temat, 80-100 słów)

20

 

100

Praca pisemna będzie oceniania według poniższych kryteriów:

Kryteria

Ilość punktów

Treść

/ 4

Forma

/ 4

Słownictwo

/ 4

Gramatyka

/ 4

Spójność tekstu

/ 4

RAZEM

/ 20

Łączna ilość punktów i ocena z egzaminu

90 - 100

5,0 – bardzo dobry

84-89

4,5 – dobry plus

73-83

4,0 - dobry

66-72

3,5 -  dostateczny plus

55-65

3,0 - dostateczny

0 – 54

2,0 - niedostateczny

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito