Orzeł
A A A

Egzaminy doktorskie w zakresie nowożytnego języka obcego

drukuj drukuj

Studium Języków Obcych przeprowadza egzaminy doktorskie z języka obcego nowożytnego dla doktorantów i uczestników seminarium doktorskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Egzamin doktorski można zdawać z następujących języków obcych:

- języka angielskiego

- języka niemieckiego

- języka rosyjskiego

- języka francuskiego 

- języka hiszpańskiego.

 

Egzamin składa się z dwóch części:

Część 1
Rozumienie tekstu:

  • kandydat otrzymuje do przeczytania tekst z zakresu dziedziny, w której mieści się temat rozprawy doktorskiej,
  • kandydat rozwiązuje dwa zadania związane z przeczytanym tekstem, które sprawdzają jego rozumienie,
  • krótka rozmowa na temat przeczytanego tekstu.


Część 2
Dłuższa wypowiedź oraz odpowiedzi na pytania:

  • kandydat dokonuje autoprezentacji, w której przekazuje informacje na temat swojego życiorysu zawodowego, dokonań naukowych, zainteresowań, itp.,
  • kandydat referuje najważniejsze zagadnienia z zakresu swojej rozprawy doktorskiej,
  • pytania skierowane przez egzaminatora do kandydata na temat pracy doktorskiej,
  • ewentualne pytania uzupełniające skierowane przez członków komisji do kandydata na temat autoprezentacji lub pracy doktorskiej.

Z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka zwolnieni są Kandydaci, którzy posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

Wykaz certyfikatów:

UWAGA!

Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia w Studium Języków Obcych streszczenia rozprawy doktorskiej w języku obcym (1600-2500 znaków) dwa tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu doktorskiego. 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito