Orzeł
A A A

Ankieta ewaluacyjna / Evaluation questionnaire

drukuj drukuj

ANKIETA EWALUACYJNA

W semestrze zimowym 2020/2021 ewaluacji studenckiej poddane zostały lektoraty dla studiów prowadzonych w języku polskim oraz przedmiot Język polski akademicki (JPA). Wyniki w formie wykresów dostępne są poniżej. Szczegółowe wyniki ankiet wraz z indywidualnymi komentarzami są analizowane przez kierownictwo SJO. Odpowiednia informacja zwrotna zostanie przekazana Lektorom, których praca została oceniona przez Studentów.

Dziękujemy Studentom, którzy zechcieli wziąć udział w ewaluacji. Wasze zdanie jest dla nas ważne!

Poniżej zamieszczamy wyniki ewaluacji przedstawione graficznie.

WYNIKI EWALUACJI_lektorat

WYNIKI EWALUACJI_JPA

WNIOSKI DOT. PRACY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Wszelkie uwagi dot. pracy Studium Języków Obcych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego można zgłaszać przez poniższą ankietę. Wnioski zostaną przesłane do Kierownika SJO. Osoby, ktore wpiszą swój adres mailowy otrzymają pisemną odpowiedź. Wniosek można również złożyć bez podawania swoich danych osobowych.

Złóż WNIOSEK

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito