Orzeł
A A A

Certyfikaty ECCC

drukuj drukuj

ECCC w Krakowskiej Akademii

  

ECCC

 

 

Nasza uczelnia jako pierwsza w Małopolsce udostępniła dla swoich studentów możliwość zdawania egzaminów z ECCC Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (z ang. European Computer Competence Certificate). Certyfikat ECCC jest produktem, który wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny, informatyczny, techniczny i branżowy.

 

Obszar ogólny obejmuje:

 • Sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
 • Edycja dokumentów,
 • Obliczenia arkuszowe,
 • Bazy danych,
 • Multimedia,
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • Technologie mobilne,
 • Grafika biznesowa.

Bardzo dobrze wpisują się tutaj zajęcia z technologii informacyjnej czy podstaw informatyki prowadzone na większości kierunków po zakończeniu których studenci mogą zdać egzaminy i uzyskać Certyfikat ECCC.

 

Obszar informatyczny obejmuje:

 • Programowanie,
 • Grafika komputerowa,
 • Tworzenie aplikacji internetowych.

Zainteresowani studenci kierunków informatycznych jak również wszyscy chętni mogą sprawdzić swoje umiejętności w takich zakresach.

 

Obszar techniczny obejmuje:

 • Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D)
 • Projektowanie przestrzenne (CAD 3D)

 Obszar ten szczególnie zasługuje na uwagę naszych studentów z Architektury zawiera Projektowanie CAD 2D, 3D.

 

Obszar branżowy obejmuje:

 •  e-Nauczanie
 • Służba zdrowia
 • Obsługa turystyki
 • Multimedia w dydaktyce
 • Komputer w edukacji wczesnoszkolnej
 • e-Urząd
 • e-Marketing
 • Technologie interaktywne
 • Grafika dla fotografów
 • Roboty
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Zielone biuro

Bardzo dobrze wpisujący się w realia wykorzystania technologii informatycznych dla różnego rodzaju grup zawodowych i gdzie swoje miejsce mogą znaleźć studenci m.in. takich kierunków jak Ratownictwo Medyczne, Turystyka, Pedagogika, Administracja oraz wielu innych.

 

Lista modułów zarówno ogólnych jak i branżowych jest ustawicznie rozszerzana o nowe obszary.
 
Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy. Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy ucznia, studenta, pracownika do wymagań na każdym poziomie edukacji czy konkretnym stanowisku pracy. Wybór obszaru i poziomu kompetencji dla poszczególnych stopni kształcenia jak również stanowisk pracy jest wspomagany Macierzą Kompetencji ECCC. Narzędzie to zostało wypracowane na drodze konsultacji społecznych w krajach Europy i jest szczególnie istotne przy budowaniu własnej ścieżki kompetencji informatycznych. Elastyczność i różnorodność systemu certyfikacji ECCC pozwala na dostosowanie kompetencji dla większości grup zawodowych. Dla  wszystkich zainteresowanych osób Macierz Kompetencji ECCC zamieszczona została na stronie internetowej http://www.eccc.com.pl, gdzie znajdują się również aktualne informacje o certyfikacji, sylabusach, obszarach i modułach Certyfikacji ECCC.
 
Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC  przez zdającego, z wynikiem procentowym. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji. Nie ma żadnych wstępnych wymagań od osób chcących przystąpić do egzaminów ECCC. Certyfikat ECCC jest honorowany w większości państw Europy.
 
Dla wszystkich zainteresowanych studentów jak również pracowników, którzy chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności i kompetencji kadra Studium Informatyki  przygotowała szereg atrakcyjnych szkoleń komputerowych. Aktualna ich lista znajduje się na stronie http://www.ka.edu.pl/kursy, natomiast zapisy prowadzi Dział Rekrutacji. Egzaminy przeprowadzają odpowiednio przeszkoleni egzaminatorzy, pracujący w Studium Informatyki naszej uczelni.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 104 w budynku B.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito