Orzeł
A A A

Rok akademicki 2021/2022 - organizacja

drukuj drukuj

Studia niestacjonarne - podział na tury zjazdów 2021/22 - semestr zimowy

TURA I
Administracja II  (9 zjazdów)
Administracja III  (8 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe III (10 zjazdów)
Siły i służby specjalne III projekt (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne II (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne III (10 zjazdów)
Pedagogika III lic. (10 zjazdów)
Pedagogika II jm. (10 zjazdów)
Pedagogika III jm (10 zjazdów)
Prawo II (10 zjazdów)
Prawo III (10 zjazdów) + kryminologia
Kryminologia i resocjalizacja II (9 zjazdów)
Kryminologia i resocjalizacja III (9 zjazdów)
Zarządzanie II (10 zjazdów)
Zarządzanie projektami III  projekt (10 zjazdów)
Zarządzanie III (10 zjazdów)
Finanse i rachunkowość  II (10 zjazdów)
Finanse i rachunkowość  III (10 zjazdów)
Informatyka i ekonometria II (10 zjazdów)
Projektowanie gier i aplikacji III projekt (10 zjazdów)
Informatyka i ekonometria III (10 zjazdów)
Psychologia II (9 zjazdów)
Psychologia III (10 zjazdów)
Filologia angielska II  (10 zjazdów)
Filologia angielska III  (10 zjazdów)
Ratownictwo medyczne II (16 zjazdów) (+pt)
Ratownictwo medyczne III (16 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia II (16 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia III (16 zjazdów) (+pt)
Dietetyka II (10 zjazdów) (+pt)
Dietetyka III (10 zjazdów) (+pt)
Kosmetologia II (10 zjazdów)(+pt)
Kosmetologia III (10 zjazdów)(+pt)
Kosmetologia studia II stopnia 21/p (10 zjazdów)(+pt)
Organizacja produkcji filmowej i tv II (9 zjazdów)
Pielęgniarstwo studia II stopnia 21/p  (12 zjazdów)(+pt)

 

TURA II
Administracja I  (8 zjazdów)
Administracja II stopień 21/p (8 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe I  (9 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 21/p (8 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 20/L (8 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 20/p (9 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne I (10 zjazdów)
Psychologia I (10 zjazdów)
Psychologia IV (10 zjazdów)
Psychologia V (10 zjazdów)
Pedagogika I jm. (10 zjazdów)
Pedagogika stosowana I lic. (10 zjazdów)
Pedagogika IV jm. projekt  (10 zjazdów)
Pedagogika II stopień 21/p (10 zjazdów)
Pedagogika II stopień 20/p (10 zjazdów)
Pedagogika II stopień 19/p logopedia (10 zjazdów)
Zarządzanie I  (9 zjazdów)
Zarządzanie II stopień 21/p (9 zjazdów)
Zarządzanie II stopień 20/p (9 zjazdów)
Finanse i rachunkowość I (9 zjazdów)
Informatyka i ekonometria I (10 zjazdów)
Informatyka i ekonometria IV (10 zjazdów)
Prawo I  (9 zjazdów)
Prawo IV  (10 zjazdów) + kryminologia
Prawo V  (10 zjazdów) + kryminologia
Kryminologia i resocjalizacja I (9 zjazdów)
Kryminologia i resocjalizacja II stopień 20/p  (8 zjazdów)
Kryminologia i resocjalizacja II stopień 21/p  (8 zjazdów)
Fizjoterapia I (14 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia IV(16 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia V(16 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia II st 20/p (14 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia II st 20/L (10 zjazdów) (+pt)
Dietetyka I (10 zjazdów) (+pt)
Pielęgniarstwo studia II stopnia 20/p (12 zjazdów) (+pt)
Ratownictwo medyczne I (16 zjazdów) (+pt)
Ratownictwo medyczne IV (16 zjazdów) (+pt)
Kosmetologia I (10 zjazdów) (+pt)
Kosmetologia studia II stopnia 20/p (10 zjazdów)(+pt)
Filologia angielska I (9 zjazdów)
Organizacja produkcji filmowej i tv I (9 zjazdów) 

Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/2022

Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/2022 studiujących w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dla wszystkich kierunków i roczników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu: piątki (popołudnia), soboty i niedziele
Dla pozostałych kierunków: soboty i niedziele

Semestr zimowy
Tura I    

24, 25, 26.09.2021 r.       **    
1, 2, 3.10.2021 r.                     
15, 16, 17.10.2021 r.        
5, 6, 7.11.2021 r.        
19, 20, 21.11.2021 r.    
3, 4, 5.12.2021 r.     
17, 18, 19.12.2021  r.    
14, 15, 16.01.2022 r.    
28, 29, 30.01.2022 r.      
11, 12, 13.02.2022 r.   *    

Tura II
24, 25, 26.09. 2021 r     **
8, 9, 10.10.2021 r.     
22, 23, 24.10.2021 r.
12, 13, 14.11.2021 r.
26, 27, 28.11.2021 r.
10, 11, 12.12.2021 r.
7, 8, 9.01.2022 r.
21, 22, 23.01.2022 r.
4, 5, 6.02.2022 r.
18, 19, 20.02.2022 r.  *

Semestr letni
Tura I    
    
4, 5, 6.03.2022 r.     
18, 19, 20.03.2022 r.       
1, 2, 3.04.2022 r.            
22, 23, 24.04.2022 r.            
13, 14, 15.05.2022 r.            
27, 28, 29.05.2022 r.         
10, 11, 12.06.2022 r.         
24, 25, 26.06.2022 r.        
8, 9, 10.07.2022 r.   *                   
22, 23, 24.07.2022 r. **         

Tura II
11, 12, 13.03.2022 r
25, 26, 27.03.2022 r.      
8, 9, 10.04.2022 r    
6, 7, 8.05.2022 r.        
20, 21, 22.05.2022 r.        
3, 4, 5.06.2022 r.    
17, 18, 19.06.2022 r.    
1, 2, 3.07.2022 r.    
15, 16, 17.07.2022 r.   *          
22, 23, 24.07.2022 r. **    

** - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 10 i więcej zjazdów w semestrze
*   - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają  9 i więcej zjazdów w semestrze

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito