Orzeł
A A A

Rok akademicki 2017/2018 - organizacja

drukuj drukuj

Studia stacjonarne

semestr zimowy: 1.10.2017 – 28.01.2018;
zajęcia dydaktyczne: 2.10.2017 – 28.01.2018;
dni wolne: 1.11.2017, 11.11.2017, 21.12.2017 – 7.01.2018;

sesja egzaminacyjna: 29.01. – 11.02.2018;
przerwa międzysemestralna: 12.02. – 18.02.2018;
sesja egzaminacyjna poprawkowa: 19.02. – 4.03.2018;
 

semestr letni: 19.02.2018 – 17.06.2018;
zajęcia dydaktyczne: 19.02.2018 – 17.06.2018;
dni wolne: 29.03. – 3.04.2018, 1 - 3.05.2018, 31.05.2018;
sesja egzaminacyjna: 18.06. – 30.06.2018;
przerwa wakacyjna: 1.07. – 30.09.2018;
sesja egzaminacyjna poprawkowa: 10.09. – 30.09.2018;

Studia niestacjonarne - podział na tury i terminy zjazdów w sem. zimowym:

Tura I

Administracja I (9 zjazdów)
Administracja II stopień 16/p (9 zjazdów)
Administracja II stopień 16/L (8 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe I (9 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 16/p (9 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne I (10 zjazdów)
Stosunki międzynarodowe II stopień 16/p (8 zjazdów)
Stosunki międzynarodowe II stopień 17/L (8 zjazdów)
Psychologia I (9 zjazdów)
Psychologia IV (10 zjazdów)
Psychologia V (10 zjazdów)
Pedagogika I (10 zjazdów)
Pedagogika II stopień 16p (8 zjazdów)
Pedagogika II stopień 17/L (8 zjazdów)
Pedagogika II stopień 16/L (8 zjazdów)
Zarządzanie I (9 zjazdów)
Zarządzanie II stopień 16/p (9 zjazdów)
Zarządzanie II stopień 17/L (9 zjazdów)
Dziennikarstwo I (8 zjazdów)
Informatyka i ekonometria I (10 zjazdów)
Informatyka i ekonometria IV (10 zjazdów)
Prawo I (9 zjazdów)
Prawo V (8 zjazdów)
Prawo 17/L (9 zjazdów)
Ratownictwo medyczne I (14 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia I (10 zjazdów) (+pt)
Dietetyka I (10 zjazdów) (+pt?)
Pielęgniarstwo II stopień 16/p (12 zjazdów)(+pt)
Pielęgniarstwo II stopień 17/L (10 zjazdów)(+pt)
Finanse i rachunkowość I (9 zjazdów)
Fizjoterapia II stopień 16/p (10 zjazdów) (+pt)
Kosmetologia I
Organizacja produkcji filmowej i TV I
Turystyka i rekreacja I
Stosunki międzynarodowe I
Filologia angielska I

 • 22, 23, 24.09.2017 **   
 • 29, 30.09 i 1.10.2017 *       
 • 13, 14, 15.10.2017                 
 • 27, 28, 29.10.2017      
 • 17, 18, 19.11.2017    
 • 1, 2, 3.12.2017   
 • 15, 16, 17.12.2017
 • 19, 20, 21.01.2018
 • 2, 3, 4.02.2018 
 • 16, 17, 18.02.2018     

* - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 9 i więcej zjazdów w semestrze
** - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 10 i więcej zjazdów w semestrze

Sesja egzaminacyjna: 16.02 – 4.03.2018 r.
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: do 18.03.2018 r.

Tura II

Administracja II (8 zjazdów)
Administracja III (8 zjazdów)
Administracja II stopień 17/p (9 zjazdów)
Administracja II stopień 16/L (8 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe III (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe III 15/L (9 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 17/p (8 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne II (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne III (10 zjazdów)
Stosunki międzynarodowe II stopień 17/p (8 zjazdów)
Stosunki międzynarodowe II stopień 16/L (8 zjazdów)
Pedagogika II (10 zjazdów)
Pedagogika III (10 zjazdów)
Pedagogika II stopień 17/p (8 zjazdów)
Pedagogika II stopień 17/p spec. Logopedia (10 zjazdów)
Dziennikarstwo II (9 zjazdów)
Dziennikarstwo III (9 zjazdów)
Prawo II (8 zjazdów)
Prawo III (9 zjazdów)
Prawo IV (9 zjazdów)
Zarządzanie II (9 zjazdów)
Zarządzanie III (9 zjazdów)
Zarządzanie II stopień 17/p (9 zjazdów)
Zarządzanie II stopień 16/L (9 zjazdów)
Finanse i rachunkowość II (9 zjazdów)
Informatyka i ekonometria II (8 zjazdów)
Informatyka i ekonometria III (9 zjazdów)
Dziennikarstwo II stopień 16/p (8 zjazdów)
Dziennikarstwo II stopień 17/p (8 zjazdów)
Pielęgniarstwo II stopień 17/p I (12 zjazdów) (+pt)
Psychologia II (10 zjazdów)
Psychologia III (10 zjazdów)
Ratownictwo medyczne II (14 zjazdów) (+pt)
Ratownictwo medyczne III (13 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia II (12 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia III (12 zjazdów) (+pt)
Dietetyka II (10 zjazdów) (+pt)
Dietetyka III (10 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia II stopień 17/p (9 zjazdów) (+pt)

 • 22, 23, 24.09.2017 **
 • 6, 7, 8.10.2017 *       
 • 20, 21, 22.10.2017   
 • 3, 4, 5.11.2017
 • 24, 25, 26.11.2017
 • 8, 9, 10.12.2017
 • 12, 13, 14.01.2018
 • 26, 27, 28.01.2018
 • 9, 10, 11.02.2018
 • 23, 24, 25.02.2018

* - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 9 i więcej zjazdów w semestrze
** - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 10 i więcej zjazdów w semestrze

Sesja egzaminacyjna: 16.02. –  4.03.2018 r.
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: do 18.03.2018 r.

Studia niestacjonarne - podział na tury i terminy zjazdów w sem. letnim:

Tura I

Administracja II stopień 16/p (9 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe I (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 16/p (9 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne I (10 zjazdów)
Stosunki międzynarodowe II stopień 16/p (8 zjazdów)
Stosunki międzynarodowe II stopień 17/L (8 zjazdów)
Psychologia I (9 zjazdów)
Psychologia IV (10 zjazdów)
Psychologia V(10 zjazdów)
Pedagogika I (11 zjazdów)
Pedagogika II stopień 16p (8 zjazdów)
Pedagogika II stopień 17/L (8 zjazdów)
Zarządzanie I (10 zjazdów)
Zarządzanie II stopień 16/p (9 zjazdów)
Zarządzanie II stopień 17/L (9 zjazdów)
Informatyka i ekonometria I (10 zjazdów)
Prawo I (9 zjazdów)
Prawo V (8 zjazdów)
Prawo 17/L (9 zjazdów)
Prawo 17/p (9 zjazdów) komornicy
Ratownictwo medyczne I (14 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia I (13 zjazdów) (+pt)
Dietetyka I (10 zjazdów) (+pt)
Pielęgniarstwo studia II stopnia 16/p (12 zjazdów)(+pt)
Pielęgniarstwo studia II stopnia 17/L (10 zjazdów)(+pt)
Finanse i rachunkowość I (9 zjazdów)
Fizjoterapia II st 16/p (10 zjazdów) (+pt)
Kosmetologia I (10 zjazdów) (+pt)
Organizacja produkcji filmowej i TV I (9 zjazdów)
Filologia angielska I (9 zjazdów)

 • 2, 3, 4.03.2018 *  
 • 16, 17, 18.03.2018     
 • 6, 7, 8.04.2018                
 • 20, 21, 22.04.2018     
 • 4, 5, 6.05.2018   
 • 18, 19, 20.05.2018  
 • 1, 2, 3.06.2018
 • 15, 16, 17.06.2018
 • 29, 30.06 i 1.07.2018 
 • 13, 14, 15.07.2018 **    

* - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 9 i więcej zjazdów w semestrze
** - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 10 i więcej zjazdów w semestrze

Sesja egzaminacyjna: 29.06 – 22.07.2018 r.
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 7.09 - 30.09.2018 r.

Tura II

Administracja II (8 zjazdów)
Administracja III (8 zjazdów)
Administracja II stopień 17/p (9 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe III (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 17/p (8 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne II (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne III (11 zjazdów)
Stosunki międzynarodowe II stopień 17/p (8 zjazdów)
Pedagogika II (10 zjazdów)
Pedagogika III (10 zjazdów)
Pedagogika II stopień 17/p (8 zjazdów)
Dziennikarstwo II (9 zjazdów)
Dziennikarstwo III (9 zjazdów)
Prawo II (8 zjazdów)
Prawo III (9 zjazdów)
Prawo IV (9 zjazdów)
Zarządzanie II (9 zjazdów)
Zarządzanie III (9 zjazdów)
Zarządzanie II stopień 17/p (9 zjazdów)
Finanse i rachunkowość II (9 zjazdów)
Informatyka i ekonometria II (8 zjazdów)
Informatyka i ekonometria III (9 zjazdów)
Dziennikarstwo II stopień 17/p (8 zjazdów)
Pielęgniarstwo studia II stopnia 17/p I (12 zjazdów) (+pt)
Psychologia II (10 zjazdów)
Psychologia III (10 zjazdów)
Ratownictwo medyczne II (14 zjazdów) (+pt)
Ratownictwo medyczne III (14 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia II (12 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia III (12 zjazdów) (+pt)
Dietetyka II (10 zjazdów) (+pt)
Dietetyka III (10 zjazdów) (+pt)
Fizjoterapia II st 17/p (9 zjazdów) (+pt)

 • 9, 10, 11.03.2018 *
 • 23, 24, 25.03.2018   
 • 13, 14, 15.04.2018  
 • 27, 28, 29.04.2018
 • 11, 12, 13.05.2018
 • 25, 26, 27.05.2018
 • 8, 9, 10.06.2018
 • 22, 23, 24.06.2018
 • 6, 7, 8.07.2018
 • 13, 14, 15.07.2018 **

* - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 9 i więcej zjazdów w semestrze
** - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 10 i więcej zjazdów w semestrze

Sesja egzaminacyjna: 29.06. –  22.07.2018 r.
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 7.09 - 30.09.2018 r.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito