Orzeł
A A A

Organizacja roku akad. i regulamin studiów

drukuj drukuj

Rok akademicki 2020/2021

Opłaty za studia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 60/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.) w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021. Zmienione zarządzeniem z 1 lipca 2020 - treść zarządzenia
  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 61/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.) w sprawie opłat za studia na kierunku lekarskim dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021. Zmienione zarządzeniem z 1 lipca 2020 - treść zarządzenia

Regulamin studiów

W dniu 3.03.2021 Senat KA AFM uchwalił zmiany w obowiązującym regulaminie studiów. Zmiany wprowadzone przez Senat i zaakceptowane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów mają na celu:
1) dostosowanie postanowień regulaminu do aktualnego „Statutu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”,
2) adaptację postanowień regulaminu do aktualnej sytuacji epidemicznej, oraz
3) wprowadzenie możliwości udziału w egzaminie dyplomowym na kierunku „architektura” przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.
Z uwagi na nadzwyczajny tryb uchwalenia w/w zmian [art. 79 ust. 6a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 z późn. zm.)], wchodzą one w życie w trakcie roku akademickiego i obowiązują do 30 września 2021 r. Zmiany w regulaminie studiów od nowego roku akademickiego będą natomiast przedmiotem kolejnego posiedzenia Senatu Uczelni.


Rok akademicki 2019/2020

 

Wysokość czesnego dla rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

  • Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 21/2019 z dnia 11 września 2019 r.) zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 - treść zarządzenia
  • Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 12/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.) zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 - treść zarządzenia
  • Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 8/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.) w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 - treść zarządzenia
  • Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 10/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.) w sprawie opłat za studia na kierunku lekarskim dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 - treść zarządzenia
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito