Orzeł
A A A

Proces rekrutacyjny

drukuj drukuj

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022

Spotkanie informacyjne online (za pośrednictwem platformy Zoom) – 4 marca 2021 r. godz. 11:00 (w j. polskim), spotkanie informacyjne w j. angielskim - 5 marca 2021 r. godz. 11:30
Osoby zainteresowane wyjazdami mogą kontaktować się elektronicznie z Działem Współpracy Międzynarodowej
31 marca 2021 r. – termin składania kwestionariuszy zgłoszeniowych

- na wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022

- na wyjazdy na praktyki latem 2020/21

- na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2021/2022

Uwaga! Kwestionariusze zgłoszeniowe można przesyłać do Działu Współpracy Międzynarodowej drogą elektroniczną (kwestionariusze powinny być poprawnie wypełnione, podpisane, z potwierdzoną średnią ocen przez właściwy dziekanat, w formie skanu pdf.)

13 kwietnia 2021 r. - egzamin językowy (organizowany przez Studium Języków Obcych)
do 30 kwietnia 2021 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych
maj 2021 r. - składanie dokumentów wymaganych przez uczelnie zagraniczne
maj 2021 r. - planowany intensywny kurs j. angielskiego dla osób zakwalifikowanych na wyjazd
30 czerwca 2021 r. - do tego terminu studenci powinni otrzymać potwierdzenie akceptacji przez uczelnię zagraniczną

Kryteria kwalifikacyjne obejmują:
-    spełnienie wymogów formalnych
-    znajomość języków obcych (maksymalnie 10 punktów)
-    średnią ocen (maksymalnie 14 punktów)
-    uzasadnienie wyjazdu (opisane w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym - maksymalnie 5 punktów)
-    pomoc w inicjatywach realizowanych przez DWM (maksymalnie 6 punktów)
-    działalność na rzecz uczelni, na przykład w kołach naukowych (maksymalnie 6 punktów)
-    uczestnictwo w wykładach w językach obcych w KA (do Kwestionariusza Zgłoszeniowego należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa podpisane przez prowadzącego - maksymalnie 6 punktów)

Komisja kwalifikacyjna:
Przewodnicząca Komisji
Dziekan/Prodziekan kierunku/specjalności
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Sekretarz Komisji
Przedstawiciel studentów nominowany przez Samorząd Studencki
 

 

Dodatkowa rekrutacja NA WYJAZDY NA PRAKTYKI w ramach Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021

Spotkanie informacyjne online (za pośrednictwem platformy Zoom) – 4 marca 2021r. godz. 11:00 (w j. polskim), spotkanie informacyjne w j. angielskim - 5 marca 2021r. godz. 11:30
Osoby zainteresowane wyjazdami mogą kontaktować się elektronicznie z Działem Współpracy Międzynarodowej
31 marca 2021 r. – termin składania kwestionariuszy zgłoszeniowych

Uwaga! Kwestionariusze zgłoszeniowe można przesyłać do Działu Współpracy Międzynarodowej drogą elektroniczną (kwestionariusze powinny być poprawnie wypełnione, podpisane, z potwierdzoną średnią ocen przez właściwy dziekanat, w formie skanu pdf.) Studenci sami znajdują instytucję zagraniczną, która może przyjąć ich na praktyki w ramach programu.

13 kwietnia 2021 r. - egzamin językowy (organizowany przez Studium Języków Obcych)
do 30 kwietnia 2021 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych


Kryteria kwalifikacyjne obejmują:
-    spełnienie wymogów formalnych
-    znajomość języków obcych (maksymalnie 10 punktów)
-    średnią ocen (maksymalnie 14 punktów)
-    uzasadnienie wyjazdu (opisane w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym - maksymalnie 5 punktów)
-    pomoc w inicjatywach realizowanych przez DWM (maksymalnie 6 punktów)
-    działalność na rzecz uczelni, na przykład w kołach naukowych (maksymalnie 6 punktów)
-    uczestnictwo w wykładach w językach obcych w KA (do Kwestionariusza Zgłoszeniowego należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa podpisane przez prowadzącego - maksymalnie 6 punktów)

Komisja kwalifikacyjna:
Przewodnicząca Komisji
Dziekan/Prodziekan kierunku/specjalności
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Sekretarz Komisji
Przedstawiciel studentów nominowany przez Samorząd Studencki
 

 

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021

EN Version
13 listopad 2020 r. – termin składania Kwestionariuszy Zgłoszeniowych i Oświadczeń
18 listopad 2020 r. - planowany egzamin językowy
do 30 listopada 2020 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych
styczeń 2021 r. - planowany intensywny kurs j. angielskiego dla osób zakwalifikowanych na wyjazd
30 stycznia 2021 r. - do tego terminu studenci powinni otrzymać potwierdzenie akceptacji przez uczelnię zagraniczną

Uwaga! Kwestionariusze zgłoszeniowe można przesyłać do Działu Współpracy Międzynarodowej drogą elektroniczną (bez średniej ocen, wypełnione, podpisane, w formie skanu pdf.)

 

 

Harmonogram procesu rekrutacji na wyjazdy 2020/2021

EN Version
Uwaga! Zmiana terminu składania podań na 11.04.2020 r. – ostateczny termin składania Kwestionariuszy Zgłoszeniowych i Oświadczeń.
Uwaga! Kwestionariusze zgłoszeniowe można przesyłać do Działu Współpracy Międzynarodowej drogą elektroniczną (bez średniej ocen, wypełnione, podpisane, w formie skanu pdf.)
Planowany egzamin językowy odbędzie się w późniejszym terminie - dnia 21 kwietnia 2020 r.
25 luty (wtorek) 2020 r. godz.: 11:30 sala B 019 - spotkanie informacyjne (w języku polskim)
27 luty (czwartek) 2020 r. godz.: 11:30 sala B 019 - spotkanie informacyjne (w języku angielskim)
27 marca 2020 r. – ostateczny termin składania Kwestionariuszy Zgłoszeniowych i Oświadczeń. Uwaga! Kwestionariusze zgłoszeniowe można przesyłać do Działu Współpracy Międzynarodowej drogą elektroniczną (bez średniej ocen).
1 kwietnia 2020 r. - planowany egzamin językowy
do 30 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych
maj 2020 r. - składanie dokumentów wymaganych przez uczelnie zagraniczne
maj 2020 r. - planowany intensywny kurs j. angielskiego dla osób zakwalifikowanych na wyjazd
30 czerwca 2020 r. - do tego terminu studenci powinni otrzymać potwierdzenie akceptacji przez uczelnię zagraniczną

Kryteria kwalifikacyjne obejmują:
-    spełnienie wymogów formalnych
-    znajomość języków obcych (maksymalnie 10 punktów)
-    średnią ocen (maksymalnie 14 punktów)
-    uzasadnienie wyjazdu (opisane w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym - maksymalnie 5 punktów)
-    pomoc w inicjatywach realizowanych przez DWM (maksymalnie 6 punktów)
-    działalność na rzecz uczelni, na przykład w kołach naukowych (maksymalnie 6 punktów)
-    uczestnictwo w wykładach w językach obcych w KA (do Kwestionariusza Zgłoszeniowego należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa podpisane przez prowadzącego - maksymalnie 6 punktów)

Komisja kwalifikacyjna:
Przewodnicząca Komisji
Dziekan/Prodziekan kierunku/specjalności
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Sekretarz Komisji
Przedstawiciel studentów nominowany przez Samorząd Studencki
 

 

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki w ramach Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020

Harmonogram procesu kwalifikacji
16 października (środa) 2019 r. godz.: 13:00 sala A 130 - spotkanie informacyjne (w j. polskim)
17 października (czwartek) 2019 r. godz.: 12:30 sala A 130 - spotkanie informacyjne (w j. angielskim)
8 listopada 2019 r. – ostateczny termin składania Kwestionariuszy Zgłoszeniowych i Oświadczeń
13 listopada 2019 r. - planowany egzamin językowy
do 29 listopada 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych
styczeń 2020 r. - planowany intensywny kurs j. angielskiego dla osób zakwalifikowanych na wyjazd
30 stycznia 2020 r. - do tego terminu studenci powinni otrzymać potwierdzenie akceptacji przez uczelnię zagraniczną

 

Kryteria kwalifikacyjne obejmują:
-    spełnienie wymogów formalnych
-    znajomość języków obcych (maksymalnie 10 punktów)
-    średnią ocen (maksymalnie 14 punktów)
-    uzasadnienie wyjazdu (opisane w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym - maksymalnie 5 punktów)
-    pomoc w inicjatywach realizowanych przez DWM (maksymalnie 6 punktów)
-    działalność na rzecz uczelni, na przykład w kołach naukowych (maksymalnie 6 punktów)
-    uczestnictwo w wykładach w językach obcych w KA (do Kwestionariusza Zgłoszeniowego należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa podpisane przez prowadzącego - maksymalnie 6 punktów)


Komisja kwalifikacyjna:
Przewodniczący Komisji
Dziekan/Prodziekan kierunku
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
Sekretarz Komisji
Przedstawiciel studentów nominowany przez Samorząd Studencki
 

Harmonogram procesu rekrutacji na wyjazdy 2019/2020

EN Version
26 luty (wtorek) 2019 r. godz.: 11:30 sala B 019 - spotkanie informacyjne (w języku polskim)
28 luty (czwartek) 2019 r. godz.: 12:30 sala B 019 - spotkanie informacyjne (w języku angielskim)
30 marca 2019 r. – ostateczny termin składania Kwestionariuszy Zgłoszeniowych i Oświadczeń
3 kwietnia 2019 r. - planowany egzamin językowy
do 30 kwietnia 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych
maj 2019 r. - składanie dokumentów wymaganych przez uczelnie zagraniczne
maj 2019 r. - planowany intensywny kurs j. angielskiego dla osób zakwalifikowanych na wyjazd
30 czerwca 2019 r. - do tego terminu studenci powinni otrzymać potwierdzenie akceptacji przez uczelnię zagraniczną

Kryteria kwalifikacyjne obejmują:
-    spełnienie wymogów formalnych
-    znajomość języków obcych (maksymalnie 10 punktów)
-    średnią ocen (maksymalnie 14 punktów)
-    uzasadnienie wyjazdu (opisane w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym - maksymalnie 5 punktów)
-    pomoc w inicjatywach realizowanych przez DWM (maksymalnie 6 punktów)
-    działalność na rzecz uczelni, na przykład w kołach naukowych (maksymalnie 6 punktów)
-    uczestnictwo w wykładach w językach obcych w KA (do Kwestionariusza Zgłoszeniowego należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa podpisane przez prowadzącego - maksymalnie 6 punktów)

Komisja kwalifikacyjna:
Przewodniczący Komisji
Dziekan/Prodziekan kierunku/specjalności
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Sekretarz Komisji
Przedstawiciel studentów nominowany przez Samorząd Studencki
 

 

Wskazówki dla kandydatów
Studenci zainteresowani wyjazdami w ramach programu Erasmus+ powinni śledzić ogłoszenia, które pojawiają się na tablicach informacyjnych Działu Współpracy Międzynarodowej oraz na stronie internetowej Krakowskiej Akademii w zakładce poświęconej współpracy międzynarodowej. Tam na bieżąco udostępniane są wszystkie wiadomości dotyczące wyjazdów do uczelni zagranicznych.
W celu dobrego przygotowania się do uczestnictwa w programie Erasmus+ studenci powinni opracować plan działania jeszcze na długo przed zgłoszeniem się na wyjazd.

Kandydaci muszą zdobyć wiedzę na temat kilku podstawowych kwestii związanych z procesem rekrutacyjnym, a mianowicie: w jakim terminie można złożyć kwestionariusz zgłoszeniowy, jakie są poszczególne etapy rekrutacji, jak wybrać uczelnię zagraniczną i w jaki sposób zdobywać punkty, które są naliczane przez komisję kwalifikacyjną podczas nominowania stypendystów. Poniżej opisane zostały najistotniejsze elementy związane z Planowanie wyjazdu obejmuje szereg powiązanych ze sobą działań, z którymi należy się zapoznać:

Proces rekrutacyjny
Proces rekrutacyjny rozpoczyna się zwykle w marcu/kwietniu,  w momencie ogłoszenia zasad naboru kandydatów i dotyczy wyjazdów w kolejnym roku akademickim. Materiały przedstawiające zasady udostępniane są przynajmniej na miesiąc przed spotkaniem informacyjnym, podczas którego są one szczegółowo omawiane są zasady postępowania oraz kryteria kwalifikacji kandydatów. Przedstawiony jest także harmonogram rekrutacji, który zawiera informacje o terminie składania kwestionariuszy zgłoszeniowych, obowiązkowym egzaminie językowym na poziomie B2 (wszelkiego typu certyfikaty nie są honorowane, gdyż koniecznym jest ocenienie u każdego kandydata, przy zastosowaniu jednakowych kryteriów, stanu znajomości języka wykładowego w uczelni zagranicznej w momencie starania się o wyjazd). Dodatkowe informacje dotyczą kryteriów kwalifikacyjnych, sposobu oceniania kandydatów, składu komisji kwalifikacyjnej i terminu ogłoszenia wyników. Od tego momentu kandydaci mają zwykle około dwóch tygodni (dokładne terminy są podawane podczas spotkania) na złożenie kwestionariuszy zgłoszeniowych.
 
Jeżeli w wyniku procedury rekrutacyjnej, pozostaną jeszcze niewykorzystane środki na stypendia, to istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru na początku nowego roku akademickiego (październik-grudzień) w celu zakwalifikowania kandydatów na wyjazdy w semestrze letnim (styczeń-czerwiec).

Wybór uczelni
Na wstępnym etapie przygotowań kandydaci muszą wybrać uczelnię, do której będą starali się o prawo wyjazdu w ramach programu Erasmus+. Na plakatach oraz stronie internetowej umieszczony jest wykaz umów z uczelniami zagranicznymi i informacją dotyczącą tego, jaki kierunek studiów jest uwzględniony w umowie oraz w jakim języku prowadzone są zajęcia. Lista jest uaktualniana przed każdym naborem. Studenci mogą planować wyjazd tam, gdzie oferowane są wykłady, które są zgodne z ich programem studiów w Krakowskiej Akademii. Jest to bardzo istotne, gdyż program Erasmus stwarza możliwość studiowania za granicą, pod warunkiem, że zajęcia realizowane na uczelni partnerskiej będą uznane w ramach studiów na uczelni macierzystej. Innymi słowy studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej. Taki wyjazd może trwać od 3 miesięcy do pełnego roku akademickiego w ramach jednego roku akademickiego.

Uczelnie partnerskie
 
Studenci w swoim interesie powinni podejść do tego etapu z należytą starannością, ponieważ wybór uczelni jest kluczowy. Zastanawiając się nad decyzją w sprawie odpowiedniej instytucji, oprócz zgodności kierunków oraz znajomości języka, w którym będą odbywać się zajęcia, należy wziąć pod uwagę szereg innych uwarunkowań. Student musi mieć wiedzę na temat: kosztów utrzymania, lokalizacji i zaplecza uczelni, warunków zakwaterowania, daty rozpoczęcia i zakończenia semestru itp. Podstawowe działania, które w tym kierunku studenci powinni podjąć, to przede wszystkim zapoznanie się z opiniami tych studentów, którzy studiowali już za granicą oraz gruntowne zaznajomienie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej wybranej uczelni.
 
Kwestionariusz zgłoszeniowy
Pierwszym i najważniejszym dokumentem, który kandydaci składają na tym etapie jest kwestionariusz zgłoszeniowy. Można go ściągnąć ze strony internetowej z dołączonym do niego oświadczeniem o tym, iż kandydat jest świadomy tego, że stypendium Erasmusa nie pokrywa całkowitych kosztów związanych z wyjazdem. Studenci muszą czytelnie wypełnić i podpisać kwestionariusz oraz oświadczenie.
Osoby chcące zdobyć dodatkowe punkty muszą dołączyć stosowne załączniki, które potwierdzają uczestnictwo w określonych działaniach punktowanych podczas kwalifikowania na wyjazd.
 
Kandydat powinien także pamiętać o tym, aby przed złożeniem kwestionariusza w Dziale Współpracy Międzynarodowej, przedstawić ten dokument w dziekanacie w celu wpisania i potwierdzenia w odpowiedniej rubryce informacji dotyczących średniej ocen za każdy semestr oraz cały tok studiów. W kwestionariuszu zgłoszeniowym należy ponadto wpisać wybraną uczelnię. W sytuacji, gdy student nie zostanie zakwalifikowany do uczelni, którą wybrał, komisja kwalifikacyjna rozważy możliwość przyznania mu prawa wyjazdu do innej uczelni.
 
Punkty dla kandydatów
Ocena poszczególnych kandydatów opiera się na analizie dokumentacji złożonej z zachowaniem procedury na dany rok, która określa termin składania kwestionariuszy, kryteria formalne oraz nakłada wymóg zdania egzaminu językowego organizowanego przez Studium Języków Obcych Krakowskiej Akademii. Na podstawie posiadanych informacji, studentom przyznaje się określoną liczbę punktów za średnią z ocen oraz znajomość adekwatnego języka obcego.
W celu zwiększenia swoich szans na wyjazd warto także zaangażować się w działalność, dzięki której można zdobyć dodatkowe punkty.
Osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na wyjazd mogą zdobyć punkty dodatkowe za działalność na rzecz Krakowskiej Akademii (np. w samorządzie studenckim, kołach naukowych lub innych inicjatywach uczelnianych), współpracę z Działem Współpracy Międzynarodowej (np. przy przyjmowaniu studentów z zagranicy, organizacji konferencji międzynarodowych, poprzez uczestnictwo w wyjazdach studyjnych) lub uczestnictwo w wykładach w j. obcych prowadzonych w Krakowskiej Akademii. Szczegóły dotyczące naliczania punktów zostały zawarte w Zarządzeniu Rektora Krakowskiej Akademii, dostępnym na stronie internetowej Krakowskiej Akademii. Taki system oceniania kandydatów promuje osoby ambitne, pracowite i dobrze zorganizowane.
 
Studenci zakwalifikowani do wyjazdów zapraszani są na spotkanie organizacyjne z koordynatorem uczelnianym programu Erasmus+, podczas którego przedstawiony jest szczegółowy plan dalszego działania.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito