Orzeł
A A A

Dokumenty

drukuj drukuj

Informacje ogólne

Online Linguistic Support (OLS) jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności w programie Erasmus+.
Testy biegłości językowej
Uczestnik mobilności, z wyjątkiem osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić w systemie OLS online testy biegłości językowej dwukrotnie: przed wyjazdem i w końcu okresu mobilności. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu, a niewypełnienie obu testów w systemie OLS może skutkować zwrotem otrzymanego dofinansowania.
Kurs językowy
Narzędzie OLS oferuje możliwość uczestnictwa w kursie językowym online. Licencje na kursy językowe online są przypisane studentom- uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi.
Licencje mogą otrzymać tylko studenci, których dotyczy obowiązkowy test biegłości językowej i jest to uzgodnione pomiędzy uczestnikiem, a uczelnią w umowie.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito