Orzeł
A A A

Studenckie konto e-mail

drukuj drukuj

Studenckie uczelniane konto e-mail jest konieczne do pobierania i rejestracji wybranego oprogramowania w ramach umów licencyjnych podpisanych pomiędzy Krakowską Akademią a wybranymi producentami / dystrybutorami oprogramowania a także do korzystania z platformy e-learningowej

Uwaga! 

  • W sprawie logowania do platformy e-learningowej proszę pisać na:
  • W sprawie logowania do poczty uczelnianej proszę pisać na:
  • W sprawie logowania do repozytorium proszę pisać na:

Uczelniane konta e-mail zakładane są w usłudze Office365 utrzymywanej na serwerach Microsoftu, który gwarantuje dostępność usługi na poziomie 99,9%. Konta zakładane są w domenie @student-afm.edu.pl

Więcej informacji o usłudze na stronie Microsoftu

Zakładanie kont w usłudze Office365

Warunkiem założenia konta e-mail jest wyrażenie - podczas rekrutacji na studia (w formularzu podania) - zgody na przekazanie danych do Microsoft. Przekazywane są jedynie następujące dane: imię, nazwisko, numer indeksu oraz uczelniany adres e-mail.

Osoby przenoszące się z innych uczelni, oraz studenci wyższych lat nie mający do tej pory założonego konta (sporadyczne przypadki), proszeni są o wypełnienie poniższego druku i dotarczenie go do działu IT na adres e-mail: ms365@afm.edu.pl oraz oryginału do Kafejki lub Działu IT (bud. B p. B109)

 

Studenci przyjęci na studia po 1 października, w celu wygenerowania konta, proszeni są o wysłanie e-maila na adres: ms365@afm.edu.pl.

 

Pierwsze logowanie - hasło:

  • dla nowo wygenerowanych kont system generuje hasło tymczasowe, które studenci I roku mogą odebrać w Kafejce internetowej (budynek A, parter, pok. 015). W razie braku hasła proszeni są o kontakt e-mail 
  • studenci wyższych lat w wypadku nieznajomości hasła proszeni są o wysłanie e-maila na adres: ms365@afm.edu.pl (zgłoszenia obsługiwane są w godzinach pon-pt 8:00-15:00)

W celu szybkiej identyfikacji studenta prosimy o kontakt z prywatnego maila, który został podany do wiadomości dziekanatu (np. podczas rekrutacji). W innym przypadku będzie konieczna dodatkowa weryfikacja co wydłuży obieg informacji.

Logowanie na stronie: https://portal.microsoftonline.com

Logowanie bezpośrednio do poczty: http://mail.office365.com

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito