Orzeł
A A A

Platforma KA

drukuj drukuj

Od roku akademickiego 2012/2013 uruchomione zostały zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pierwsze, starannie przygotowane i certyfikowane zajęcia prowadzone na platformie e-learningowej dedykowanej Krakowskiej Akademii uruchomione zostały już w semestrze zimowym roku 2011/2012. Zajęcia prowadzone w tej formule, spełniające założone kryteria, które uwzględnione zostały w planach studiów, powinny być traktowane tak samo, jak zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej.

Każdy student powinien posiadać uczelniany adres e-mail w domenie @student-afm.edu.pl.

Informacje jak założyć adres

 

Kurs dla studentów, z obsługi platformy odbywa się e-learningowo, po pierwszym zalogowaniu do platformy każdy obowiązkowo musi odbyć szkolenie. Po przejściu szkolenia student otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności platformy. Dla studentów pierwszego roku szkolenie prowadzone jest dodatkowo w ramach przedmiotu Technologie informacyjne.

Instrukcja aktywacji konta e-mail i konta na Platformie e-Learningowej KA

Activation of the account on the platform

 

Instrukcja przypomnienia hasła

Instructions for password reminder

 

Platforma znajduje się pod adresem: http://elearning-ka.edu.pl

 

Zasady pracy na zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem medot i technik kształcenia na odległość w Krakowskiej Akademii reguluje zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 34/2019 z dnia 23 września 2019r. 

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito