Orzeł
A A A

Biuro ds Praktyk Studenckich

drukuj drukuj

Praktyki studenckie stanowią integralną cześć studiów. Celem kształcenia praktycznego jest zaznajomienie studentów z charakterem przyszłego zawodu, wykorzystanie nabytych umiejętności w praktycznym działaniu, zyskanie doświadczenia zawodowego oraz poznanie warunków i klimatu pracy zespołowej. Niemniej ważnym celem jest sprawdzenie zdolności do adaptacji w nowym środowisku, elastyczności zachowań oraz możliwości realizacji własnych planów zawodowych.

 

Pełnomocnikami odpowiedzialnymi za kontakty z instytucjami przyjmującymi na praktykę są:

- Pełnomocnik Rektora d/s praktyk  dr Jowita Świerczyńska  ()
- Zastępca Pełnomocnika Rektora ds. praktyk  mgr Magdalena Pelikan-Krupińska 


Za organizację praktyk dla studentów danego wydziału i kontrolę ich przebiegu odpowiadają pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk - Terminy dyżurów i e-maile pełnomocników na stronach wydziałowych

Regulamin praktyk

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito