Orzeł
A A A

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

drukuj drukuj

Co oferuje Krakowska Akademia osobom z niepełnosprawnością?

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym przedstawiona jest oferta Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=-_1zgP_DD2M

Film został także przygotowany w wersji dostępnej dla osób z dysfunkcjami wzroku (audiowstęp i audiodeskrypcja) i słuchu (napisy dla niesłyszących). Link do filmu z AD:

https://www.youtube.com/watch?v=TS3O50jO9p0

 

Od roku akademickiego 2012/2013 studenci z niepełnosprawnością mogą starać się o wsparcie  w ramach uzyskanej przez Uczelnię dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Za realizację zadań związanych z wydatkowaniem środków dotacji odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Środki dotacji będą przeznaczone na wsparcie o charakterze ogólnym oraz wsparcie o charakterze dedykowanym.

 

Środki dotacji w ramach wsparcia o charakterze ogólnym mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
1) organizowanie kursów dla asystentów osób z niepełnosprawnością,

2) organizację specjalnych lektoratów z języków obcych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową, w tym koszty specjalistycznych pomocy naukowych,

3) wypożyczenie urządzeń technicznych ułatwiających uczenie się osobom z niepełnosprawnością w zależności od rodzaju niepełnosprawności, do wykorzystania w trakcie odbywania studiów, w ramach wypożyczalni tego sprzętu,

4) finansowanie tłumaczenia i druku podręczników na alfabet Braille’a,

5) pokrywanie kosztów papieru przeznaczonego na drukowanie materiałów naukowych w alfabecie Braille’a.

 

Środki dotacji w ramach wsparcia o charakterze dedykowanym mogą zostać przeznaczone na zapewnienie konkretnym studentom niepełnosprawnym dostępu w sposób indywidualny do  usług, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wsparcie dedykowane udzielane jest  studentom z niepełnosprawnością przez uczelnię w formie bezgotówkowej. 
 

W celu jeszcze lepszego dostosowania wsparcia do Państwa potrzeb przekazujemy do wypełnienia anonimową ANKIETĘ. Przekazane w niej  informacje mają dla nas ogromną wartość, gdyż na ich podstawie będziemy w stanie zdiagnozować najważniejsze potrzeby studentów z niepełnosprawnością, związane z udziałem w procesie kształcenia. Wiedza ta umożliwi organom uczelni właściwe rozdysponowanie środków dotacji tak, aby każdy z Państwa mógł skorzystać z odpowiadających mu udogodnień.

Zachęcamy także do zgłaszania swoich uwag bezpośrednio do BON lub drogą mailową. 

W załącznikach znajdują się odpowiednie regulaminy i zarządzenia określające zasady przyznawania wsparcia dedykowanego, zasady pracy asystentów oraz wypożyczania sprzętu specjalistycznego. 

#regulaminy #pomocniepełnosprawnym #zasadywsparciadedykowanego #dotacja

Pliki do pobrania

zarz_rektora_z_8-10-2012.pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia sposobu wykonywania i rozliczania pracy asystentów studentów niepełnosprawnych

regulamin_tekst_jednolity.pdf

Tekst jednolity regulaminu. format PDF

zarz_rektora_z_dnia_8_maja_2015.pdf

Zarządzenie Rektora z 8 maja 2015 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu. pdf

tekst_jednolity-regulamin-wersja_dla_osob_dysfunkcja_wzroku.doc

Tekst jednolity regulaminu. Wersja zaadaptowana. doc

zarz_rektora_z_8-05-2015_wersja_zaadaptowana_do_potrzeb_os._z_dysfunkcja_n._wzroku.doc

Zarządzenie Rektora z 8 maja 2015 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu. doc

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito