Orzeł
A A A

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

drukuj drukuj

Rodzaje wsparcia dla studentów niepełnosprawnych

Od roku akademickiego 2012/2013 studenci z niepełnosprawnością mogą starać się o wsparcie  w ramach uzyskanej przez Uczelnię dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Za realizację zadań związanych z wydatkowaniem środków dotacji odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Środki dotacji będą przeznaczone na wsparcie o charakterze ogólnym oraz wsparcie o charakterze dedykowanym.

 

Środki dotacji w ramach wsparcia o charakterze ogólnym mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
1) organizowanie kursów dla asystentów osób z niepełnosprawnością,
2) organizację specjalnych lektoratów z języków obcych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową, w tym koszty specjalistycznych pomocy naukowych,
3) wypożyczenie urządzeń technicznych ułatwiających uczenie się osobom z niepełnosprawnością w zależności od rodzaju niepełnosprawności, do wykorzystania w trakcie odbywania studiów, w ramach wypożyczalni tego sprzętu,

5) finansowanie tłumaczenia i druku podręczników na alfabet Braille’a,
6) pokrywanie kosztów papieru przeznaczonego na drukowanie materiałów naukowych w alfabecie Braille’a.
 

Środki dotacji w ramach wsparcia o charakterze dedykowanym mogą zostać przeznaczone na zapewnienie konkretnym studentom niepełnosprawnym dostępu w sposób indywidualny do  usług, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wsparcie dedykowane udzielane jest  studentom z niepełnosprawnością przez uczelnię w formie bezgotówkowej. 
 

W celu jeszcze lepszego dostosowania wsparcia do Państwa potrzeb przekazujemy do wypełnienia anonimową ANKIETĘ. Przekazane w niej  informacje mają dla nas ogromną wartość, gdyż na ich podstawie będziemy w stanie zdiagnozować najważniejsze potrzeby studentów z niepełnosprawnością, związane z udziałem w procesie kształcenia. Wiedza ta umożliwi organom uczelni właściwe rozdysponowanie środków dotacji tak, aby każdy z Państwa mógł skorzystać z odpowiadających mu udogodnień.

Pliki do pobrania

zarz_rektora_z_8-10-2012.pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia sposobu wykonywania i rozliczania pracy asystentów studentów niepełnosprawnych

zarz_rektora_z_25-10-2013-wypozycz_sprz.pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia Regulaminu użyczania sprzętu i oprogramowania na potrzeby studentów niepełnosprawnych związane z procesem kształcenia

regulamin_tekst_jednolity.pdf

Regulamin - tekst jednolity. format PDF

zarz_rektora_z_dnia_8_maja_2015.pdf

Zarządzenie Rektora z 8 maja 2015 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie zasad przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji

zarzadzenie_rektora__termin_skladania_wnioskow_sem_zimowy_17-18.pdf

Zarządzenie Rektora termin składania wniosków semestr zimowy 2017-2018

zarzadzenie_rektora_termin_skladania_wnioskow-_sem_zimowy_17-18.doc

Zarządzenie Rektora termin składania wniosków semestr zimowy 2017-2018

zarz_rektora_z_8-05-2015_wersja_zaadaptowana_do_potrzeb_os._z_dysfunkcja_n._wzroku.doc

Zarządzenie Rektora z 8 maja 2015 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie zasad przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji. Wersja zaadaptowana dla os. z dysfunkcja n. wzroku.

tekst_jednolity-regulamin-wersja_doc_dla_os._z_dysfunkcja_n._wzroku.doc

Tekst jednolity regulaminu. wersja dostosowana do odczytu przez os. z dysfunkcja n. wzroku

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito