Orzeł
A A A

Pliki do pobrania

drukuj drukuj

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

W załączniku znajduje się wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych, o które może się ubiegać student z orzeczoną niepełnosprawnością. Wypełniony wniosek składa się w dziekanacie lub drogą elektroniczną.

Wniosek jest w wersji dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku. 

Pliki do pobrania

zal._10._wzor_wniosku_o_stypendium_dla_osob_niepelnosprawnych_-_wersja_dostepna.docx

Zał. 10. Wzór wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych - wersja dostępna

zarzadzenie_rektora_nr_20_2019.zip

Zarządzenie Rektora - regulamin przyznania pomocy materialnej

Wniosek o wsparcie dedykowane/asystenta

W załączniku znajduje się wniosek o wsparcie dedykowane. Składa go student ubiegający się o wsparcie np. w postaci asystenta. 

Pliki do pobrania

wniosek_o_przyznanie_wsparcia_dedykowanego_wersja_zaadaptowana.doc

Wniosek o asystenta. Wersja zaadaptowana.

kl._informacyjna_bon_studenci_z_niepel..doc

Klauzura informacyjna RODO - beneficjenci BON, studenci z niepełnosprawnością.

Wniosek o użyczenie sprzętu

W załączniku znajduje się wzór wniosku o użyczenie sprzętu specjalistycznego. Wypełnia go student ubiegając się o wsparcie w tej formie z początkiem każdego semestru.

Pliki do pobrania

wniosek_wypozyczalnia_sprzetu.doc

Wniosek o użyczenie sprzętu.

Dla asystenta/kandydata na asystenta

W załącznikach znajdują się niezbędne dokumenty do wypełnienia przez asystenta studenta z niepełnosprawnością oraz kandydata składającego dokumenty na to stanowisko. 

Pliki do pobrania

rachunek_do_umowy_zlecenia.doc

Przedstawiany raz w miesiącu przez asystenta razem z ewidencją czasu pracy.

kwestionariusz_osobowy.doc

Do wypełnienia przez kandydata na asystenta.

oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.doc

Do wypełnienia przez kandydata na asystenta.

pelnomocnictwo_-_klauzura_informacyjna_rodo_oraz_zgoda.docx

Zgoda asystenta, któremu zostało udzielone pełnomocnictwo do regulowania formalności na Uczelni, na przetwarzanie jego danych osobowych.

klauzura_informacyjna_rodo.doc

Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

miesieczna_ewidencja_2.doc

Do wypełnienia co miesiąc przez asystenta.

Ankiety dla studenta z niepełnosprawnością

W załącznikach znajdują się ankiety dla studenta z niepełnosprawnością. Pierwsza z nich dotyczy oczekiwanych form wsparcia ze strony Uczelni. Druga ankieta to ewaluacja pracy asystenta.

Dzięki informacjom uzyskanym z wypełnionych ankiet możemy skuteczniej działać, dlatego zachęcamy studentów do ich wypełnienia. Obie z ankiet posiadają wersje zaadaptowane do potrzeb osób niewidzących (nieutrudniony dostęp do ankiety poprzez program czytnika ekranu np. NVDA).

Pliki do pobrania

ankieta_dla_studentow_z_niepelnosprawnoscia.doc

Pytania skierowane do studentów z niepełnosprawnością dotyczące oczekiwanych form wsparcia.

ewaluacja_ankieta.doc

Ewaluacja pracy asystenta do wypełnienia pod koniec semestru.

ewaluacja_ankieta_-_wersja_zaadaptowana_dla_potrzeb_osob_niewidzacych.doc

Ewaluacja pracy asystenta-wersja dla os. niewidzących. Do wypełnienia na koniec semestru.

Pełnomocnictwo dla asystenta

Upoważnienie dla asystenta do załatwiania spraw w imieniu studenta z niepełnosprawnością. Dokument należy przedstawić w chwili, gdy student wyraża zgodę, aby asystent załatwiał w jego imieniu sprawy w administracji uczelni. Zgody takiej udziela się na jeden semestr. Podpisuje ją student z niepełnosprawnością.

Pliki do pobrania

pelnomocnictwo.doc

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw administracyjnych przez asystenta w imieniu studenta.

Informacja o biletach ulgowych dla studentów i ich asystentów

Uprawnienia przysługujące studentom i ich asystentom podróżującym komunikacją miejską w Krakowie.

Oświadczenie - nagrywanie wykładów

W załączniku znajduje się treść oświadczenia, jakie składa wykładowcy student/doktorant z niepełnosprawnością, jeżeli:

a) chce nagrywać treści wykładów na dyktafon lub inne urządzenie rejestrujące, 

b) otrzymuje od wykładowcy materiały w zaadaptowanej formie, które nie są ogólnodostepne dla innych studentów.

Np. Osoba z dysfunkcją narządu wzroku składa takie oświadczenie wykładowcy, gdy dostaje prezentacje multimedialne; folie, które są wyświetlane na rzutniku w trakcie wykładu, książki lub artykuły w formie elektronicznej zaadaptowanej do odczytu przez syntezator mowy lub w powiększonej czcionce.

Jeżeli nie są to treści rozpowszechnione dla reszty studentów, to student z niepełnosprawnością może wykorzystać je tylko do własnego użytku.

Pliki do pobrania

oswiadczenie_-_nagrywanie_wykladow.doc

Oświadczenie o nagrywaniu i wykorzystaniu otrzymanych materiałów dydaktycznych do własnego użytku studenta z niepełnosprawnością.

Zgoda

W załączniku znajduje się wzór dokumentu, który podpisuje student chcący, aby p. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w jego imieniu poinformowała wykładowców o koniecznych dla niego formach adaptacji procesu studiowania. Takie działanie może służyć wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji studentowi oraz zapawnieniu jego bezpieczeństwa w przypadku ewakuacji. Oświadczenie może podpisać osoba, która zmaga się z różnymi problemami zdrowotnymi (ruchowymi, dysfunkcjami sensorycznymi, przewlekłe choroby, choroby genetyczne, osoba w kryzysie psychicznym itp.).

Ze względu na ochronę danej wrażliwej, jaką jest informacja o stanie zdrowia studenta, student chcąc otrzymać takie wsparcie, musi udzielić formalnej zgody p. Pełnomocnik.

Pliki do pobrania

zgoda_na_poinformowanie.doc

Zgoda na poinformowanie o koniecznych formach adaptacji dla studenta o specjalnych potrzebach.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito