Orzeł
A A A

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

drukuj drukuj

Skład Uczelnianego Zespołu Ewaluacji Dydaktyki

Przewodniczący - prof. zw. dr. hab. Tadeusz Grabiński
Sekretarz -
Pełnomocnicy dziekanów ds. ewaluacji zajęć dydaktycznych
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - dr Natalia Adamczyk, dr Małgorzata Bajgier-Kowalska, mgr Paweł Klimek
Wydział Zrządzania i Komunikacji Społecznej - prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna – Ignatowicz, dr inż. Marta Woźniak – Zapór
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych - prof. nadzw. dr hab. Anna Palej
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - prof. nadzw. dr hab. Janusz Wojtycza
Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych - dr Szymon Czapliński
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - prof. zw. dr hab. Jadwiga Mirecka
Wydział Aktorski -    
Pracownicy administracji
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - mgr Monika Pałczyńska, mgr Karolina Stefańska
Wydział Zrządzania i Komunikacji Społecznej - mgr Kinga Maciaszek, mgr Marzena Zych
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych - mgr Iwona Majchrowska
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - mgr Monika Pala
Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych - mgr Katarzyna Kopeć
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - mgr Sylwia Sięka, mgr Marta Banach, lic. Agata Drewniak, mgr Dagmara Piasecka
Wydział Aktorski -    
Przedstawiciele samorządu studentów
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - Karol Kwaśniak
Wydział Zrządzania i Komunikacji Społecznej -    
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych - Piotr Blicharz
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - Agata Latała
Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych - Maciej Korab
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - Mariola Kłak
Wydział Aktorski -   

Skład Zespołu ds. jakości kształcenia w Studium Języków Obcych

Przewodnicząca - dr Agnieszka M. Sendur

Członkowie:
mgr Anna Sosenko
mgr Bożena Staszków
mgr Anna Firek
mgr Justyna Kabas

Skład Uczelnianej Komisji do Spraw Jakości Kształcenia

Przewodniczący - Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich - prof. zw. dr hab. Barbara Stoczewska,
Wiceprzewodniczący - Prorektor ds. Nauki i Nauczania - dr Marcin Pieniążek,
Przedstawiciel Uczelnianego Zespołu Ewaluacji Dydaktyki - prof. zw dr hab. Tadeusz Grabiński,
Kierownik Działu Nauczania - mgr inż. Barbara Michalska
Kierownik Działu Spraw Studenckich - mgr Robert Krawczyk
Kierownik Studium Języków Obcych - dr Agnieszka Sendur
Przedstawiciel Samorządu Studentów - Karol Kwaśniak i Maciej Korab

Członkowie
Przewodniczący wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia:
Wydział Aktorski - mgr Iwona Majchrowska
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych - dr inż. arch. Maria Katarzyna Banasik-Petri
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - dr hab. Wojciech Trąbka
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - prof. nadzw. dr hab. Janusz Ziarko
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - dr Agnieszka Kubiak - Cyrul
Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych - dr Krystyna Grzesiak
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - prof. nadzw. dr hab. Marta Du Vall

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito