Orzeł
A A A

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia - zarządzenia

drukuj drukuj

Uchwały

 • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Senackiego Zespołu do spraw wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz określenia zakresu jego zadań (pobierz)
 • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia programow studiow, w tym planow studiow dla poszczególnych kierunkow studiów i poziomów kształcenia (pobierz)
 • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (pobierz)
 • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia programów studiów, w tym planów studiów dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (pobierz)

 

Zarządzenia

 • Zarządzenie Rektora z 1 października 2012 r. w sprawie utworzenia Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz ich zadań (pobierz)
 • Zarządzenie Rektora z 2 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz ich zadań (pobierz)
 • Zarządzenie Rektora z 6 listopada 2012 r. w sprawie wdrażania i doskonalenia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia (pobierz)
 • Zarządzenie Rektora z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad hospitacji zajęć dydaktycznych w Krakowskiej Akademii uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia (pobierz)

  Załącznik do Zarządzenia z dnia 30 stycznia 2013 r. Karta hospitacji część A (pobierz)

  Załącznik do Zarządzenia z dnia 30 stycznia 2013 r. Karta hospitacji część B (pobierz)

 • Zarządzenie Prorektora ds. Studenckich z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia analizy efektów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (pobierz)
 • Zarządzenie Prorektora ds. Studenckich z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów (pobierz)
 • Zarządzenie Rektora z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia formularza oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta (pobierz)
 • Zarządzenie Rektora z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich
  zatrudnionych na podstawie umowy o prace w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (pobierz)
       Załącznik do Zarządzenia z dnia 20 czerwca 2014 r. (pobierz)
 • Zarządzenie Rektora z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wdrożenia w Krakowskiej Akademii im. Andzreja Frycza Modrzewskiego systemu antyplagiatowego OSA (pobierz) oraz Zarządzenie Rektora z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia w Krakowskiej Akademii im. Andzreja Frycza Modrzewskiego systemu antyplagiatowego OSA (pobierz)

 

Pozostałe dokumenty

 • Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych w Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego (pobierz)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito