Orzeł
A A A

Metody i narzędzia analizy procesu kształcenia

drukuj drukuj

Zestawienie

LP tytuł autorzy rok liczba stron dostęp
1 METODY I NARZĘDZIA ANALIZY PORÓWNAWCZEJ PROGRAMÓW DYDAKTYCZNYCH W PRZEKROJU UCZELNI, WYDZIAŁÓW I KIERUNKÓW STUDIÓW A.Dziuba-Burczyk, A.Budzowski, D.Fatuła, T.Grabiński 2012 76 pobierz
2 TWORZENIE SYLABUSÓW I TABEL POKRYCIA ZGODNIE Z ZASADAMI KRK A.Dziuba-Burczyk, A.Budzowski, D.Fatuła, T.Grabiński, J.Ziarko 2012 30 pobierz
3 METODY I NARZĘDZIA ANALIZY POWIĄZAŃ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
T. Grabiński 2011 49 pobierz
4 EWIDENCJA POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W RAMACH KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI
 
T. Grabiński 2011 17 pobierz
5 Algorytm analizy powiązań efektów kształcenia KEK-MEK T. Grabiński 2012 47 pobierz
6 Informacja o procedurze ewaluacji T. Grabiński 2014 7 pobierz
7 Zakres ewaluacji 4 tur (2012 - 2014) T. Grabiński 2014 1 pobierz
8 Koncepcja certyfikatu osiągniętych efektów
kształcenia na przykładzie kierunku  
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
T. Grabiński 2015 25 pobierz

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito