Orzeł
A A A

Literatura i materiały

drukuj drukuj

Krajowe Ramy Kwalifikacji – biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach?

red. Maria Kapiszewska

Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o., 2012

Wprowadzenie
Rozdział  1.  RYS HISTORYCZNY Procesu Bolońskiego – Natalia Potopianek
Rozdział 2.  Krajowe Ramy Kwalifikacji w kontekście  taksonomii celów kształcenia w szkole wyższej – Danuta Skulicz
Rozdział  3. Metody ewidencji i analizy powiązań efektów kształcenia w ramach krajowych ram kwalifikacji – Tadeusz Grabiński
Rozdział  4. Jakość kształcenia –wdrażanie procedur. Przykład Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Barbara Stoczewska
Rozdział  5.  Programy studiów w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji – wybrane problemy prawne – Robert Krawczyk
Rozdział  6. Bieżące problemy i przyszłe perspektywy związane z wdrażaniem Ram Kwalifikacji. - Jadwiga Mirecka
Rozdział  7.  Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia  przez studentów -  Tadeusz Grabiński i Anna Merklinger-Gruchała
Rozdział  8. Ewaluacja zajęć dydaktycznych przez studentów. Teoria i praktyka – Maria Kapiszewska i Anna Merklinger-Gruchała
Rozdział  9. Błędy w procesie kształcenia i ewaluacji na poziomie akademickim. Superwizja jako sposób ich ograniczania i eliminowania.  - Anna Kožuh
Rozdział  10. Uczelniany System Kształcenia na Odległość a KRK - Marta Wożniak-Zapór
Rozdział  11. Udział interesariuszy zewnętrznych w procesie tworzenia i doskonalenia programów kształcenia i zapewnienia pracy absolwentom - Mariusz Parlicki
Rozdział 12. Opracowywanie zasad i narzędzi monitorowania losów i karier absolwentów – metodologia i dotychczasowe wyniki - Dominika Sozańska

 

Prezentacje

LP tytuł autorzy dostęp
1 Narzędzia niezbędne we wdrażaniu programów kształcenia opracowanych zodnie z założeniami KRK D. Piotrowska; T. Saryusz-Wolski  (eksperci bolońscy) pobierz
2 Zarządzanie jakością na wydziale i w uczelni E. Chmielecka  (ekspertka bolońska) pobierz
3 Nowy ranking europejski U-Multirank - znaczenie dla polskich uczelni J. Bordulak  (ekspert boloński) pobierz
4 Dobre i złe praktyki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia M. Frankowicz (ekspert boloński) pobierz
5 Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia M. Próchnicka (ekspertka bolońska) pobierz
6 Internalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia R. Rasiński (ekspert boloński) pobierz
7 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Krakowskiej Akademii B. Stoczewska (Prorektor KA AFM) pobierz
8 ECTS - narzędzie zarządzania procesem kształcenia i realizacji mobilności akademickiej M. Misiewicz (ekspertka bolońska) pobierz
9 Certyfikaty ECTS Label i DS Label - po co nam one? M. Misiewicz (ekspertka bolońska) pobierz
10 Wewnętrzne systemy zapewniania jakości
kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych
D. Piotrowska (ekspertka bolońska) pobierz
11 Wewnętrzne systemy zapewniania jakości
kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych
M. Ziółek (ekspertka bolońska) pobierz
12 Rola Uczelni w procesie uczenia sie przez całe życie J. Urbanikowa (ekspertka bolońska) pobierz
13 Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie do swej misji i strategii? M. Mendel (ekspertka bolońska) pobierz
14 Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie do swej misji i strategii? M. Frankowicz (ekspert boloński) pobierz
15

PERSPEKTYWA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.

DEBATA – KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO „DIALOG” 16 lutego 2011

Ministerstwo Edukacji Narodowej pobierz
16 Seminarium Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia. Politechnika Gdańska, 20 października 2010 M. Próchnicka (ekspertka bolońska) pobierz
17

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. BUDOWA PROGRAMÓW STUDIÓW NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

16 czerwca 2011. Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia

M. Próchnicka (ekspertka bolońska) pobierz
18 Jak budować program (curriculum) na bazie efektów uczenia się zdefiniowanych dla obszaru studiów humanistycznych? Jak budować program zajęć (sylabus) na bazie macierzy efektów uczenia się? (warsztaty) M. Próchnicka (ekspertka bolońska) pobierz
19 Jak budować program (curriculum) na bazie efektów uczenia się zdefiniowanych dla obszaru studiów społecznych? Jak budować program zajęć (sylabus) na bazie macierzy efektów uczenia się? (warsztaty) M. Próchnicka (ekspertka bolońska) pobierz
20 Jak budować program (curriculum) na bazie efektów uczenia się zdefiniowanych dla obszaru studiów humanistycznych? Jak budować program zajęć (sylabus) na bazie macierzy efektów uczenia się? (warsztaty) M. Próchnicka (ekspertka bolońska) pobierz
21 Dobre i złe praktyki wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na uczelniach, 2013 D. Piotrowska; T. Saryusz-Wolski  (eksperci bolońscy) pobierz
22

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 

 

mgr Robert Krawczyk (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego) pobierz
23 Wybrane zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania szkół wyższych – stan prawny na 1 października 2016 r. mgr Robert Krawczyk (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego) pobierz

 

Pozostała literatura

Tytuł autorzy dostęp
Profilowanie studiów związane z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji
- przewidywane problemy, rozwiązania, dobre przykłady
A. Kraśniewski pobierz
Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym. seminarium IBE, 15 lutego 2011 r. A. Kraśniewski pobierz
Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi  
z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?
A. Kraśniewski pobierz

Uniwersalne charakterystyki pozomów w PRK

  pobierz

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito