Orzeł
A A A

Archiwum

drukuj drukuj

Raporty ewaluacyjne

LP tytuł autorzy rok l.stron
1 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wykładów i ćwiczeń w roku akademickim 2008/2009

M.Kapiszewska,

A.Merklinger-Gruchała

2008 62
2 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wykładów i ćwiczeń w roku akademickim 2009/2010 M.Kapiszewska, A.Merklinger-Gruchała 2009 149
3 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wykładów i ćwiczeń w roku akademickim 2010/2011 M.Kapiszewska, A.Merklinger-Gruchała 2010 65
4 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wykładów i ćwiczeń w roku akademickim 2011/2012 A.Merklinger-Gruchała 2011 69
5 RAPORT Z EWALUACJI WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ NA WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA KA AFM W LATACH 2009/10 - 2010/11 A.Merklinger-Gruchała, T.Grabiński 2011 30
6 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wykładów i ćwiczeń na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w roku 2011/12 A.Merklinger-Gruchała 2012 23
7 Wyniki ewaluacji zajęć dydaktycznych  
w semestrze zimowym 2012/13
KA AFM 2013 61
8 Opinie studentów kierunku Psychologia uzyskane w ewaluacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/13 WPNH 2013 73
9 Opinie studentów uzyskane w ewaluacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/13
(Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej)
WZKS 2013 78
10 Opinie studentów ewaluacji zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2012/2013 Kierunek: Prawo [PR]
WPSM 2013 70
11 Opinie studentów kierunku Socjologia uzyskane w ewaluacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/13 WPNH 2013 62
12 Opinie studentów kierunku Pedagogika
zyskane w ewaluacji zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2012/2013
WPNH 2013 82
13 Opinie studentów uzyskane w ewaluacji zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2012/13
Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
WZKS 2013 78
14 Opinie studentów ewaluacji zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2012/13 Kierunek: Administracja [A]
WPSM 2013 72
15 Opinie studentów kierunku Filologia angielska uzyskane w
waluacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/13
WPINH 2013 95
16 RAPORT Z EWALUACJI LEKTORATÓW
W SEMESTRZE LETNIM 2012/13
SJO 2013 21
17 Opinie studentów uzyskane w ewaluacji zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2012/13
Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe [BN]
Bezpieczeństwo wewnętrzne [BW]
WNOB 2013 90
18 Opinie studentów uzyskane w ewaluacji zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2012/13
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
WZNM 2013 93
19 Opinie studentów uzyskane w ewaluacji zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2012/13
Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe [BN]
Bezpieczeństwo wewnętrzne [BW]
WNOB 2013 59
20 RAPORT Z EWALUACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA WYDZIALE  ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KAAFM  W SEMESTRZE ZIMOWYM 2012/13
WZKS 2013 33
21 Opinie studentów uzyskane w ewaluacji zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2012/13 (cz. 1)
KA AFM 2013 176
22 Opinie studentów uzyskane w ewaluacji zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2012/13 (cz. 2)
KA AFM 2013 58
23 Ewaluacja zajęć dydaktycznych w latach 2012/13 – 2013/14 Aneks G – Wyniki szczegółowe w ramach kierunków (4 TURY) KA AFM 2014 71
24 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Aneks H – Wyniki szczegółowe w ramach kierunków oraz tur (4 TURY)
KA AFM 2014 113
25 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Aneks E – Wyniki szczegółowe w ramach tur (4 TURY)
KA AFM 2014 112
26 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Aneks D – Wyniki szczegółowe w ramach Uczelni (4 TURY)
KA AFM 2014 55
27 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Aneks D-WC – Wyniki szczegółowe w ramach Uczelni
w przekroju [wykłady – ćwiczenia] (4 TURY)
KA AFM 2014 70
28 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Wyniki szczegółowe w ramach Uczelni, Wydziałów, Kierunków i Tur (4 TURY)
KA AFM 2014 336
29 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Aneks F – Wyniki szczegółowe w ramach wydziałów (4 TURY)
KA AFM 2014 78
30 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Aneks F-WC – Wyniki szczegółowe w ramach wydziałów w przekroju [wykłady – ćwiczenia] (4 TURY)
KA AFM 2014 50
31 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Aneks CK – Wyniki z 4 tur ewaluacji wg wydziałów i kierunków dla ćwiczeń (4 TURY)
KA AFM 2014 86
32 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Aneks WK – Wyniki z 4 tur ewaluacji wg wydziałów i kierunków dla wykładów (4 TURY)
KA AFM 2014 91
33 Ewaluacja zajęć dydaktycznych
w latach 2012/13 – 2013/14; Aneks F-WC – Wyniki szczegółowe w ramach wydziałów w przekroju [wykłady – ćwiczenia] (4 TURY)
KA AFM 2014 50

 

Raporty są dostępne w Bibliotece Krakowskiej Akademii AFM

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito