Orzeł
A A A

Jakość kształcenia

drukuj drukuj

Repozytorium zasobów informacji o jakości kształcenia w Akademii

Jakość kształcenia w KA AFAM weryfikowana jest na wielu etapach „łańcucha” dydaktycznego:

 1. w trakcie semestru, z wykorzystaniem procedur hospitacyjnych lub bieżącej ewaluacji konkretnych zajęć z inicjatywy prowadzącego zajęcia,
 2. po zakończeniu każdego semestru zajęć, w formie posemestralnej ewaluacji zajęć prowadzonych przez wykładowców,
 3. po zakończeniu ostatniego semestru studiów, kiedy ewaluacji podlegają wybrane przedmioty z całych studiów (np. mających przypisanych więcej niż 3 ECTS) oraz lista efektów kształcenia jaka powinna być zrealizowana w ciągu całego toku studiów,
 4. w cyklu 2-rocznym, przy okazji okresowej oceny pracowników, w ramach której analizuje się osiągnięcia każdego pracownika w obszarze badań, dydaktyki oraz działalności organizacyjnej,
 5. w cyklu 5-6-letnim, w trakcie akredytacji kierunków studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną,
 6. kilka lat po zakończeniu studiów, kiedy pytania o przydatności zdobytej w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji kierowane są do absolwentów
 7. w trybie ciągłym poprzez wywiady, ankietyzację pracodawców, którzy oceniają programy kształcenia obserwując swoich pracowników,
 8. w trybie ciągłym, w ramach działań podejmowanych przez uczelnianą i wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia, polegających na analizowaniu, raportowaniu i wnioskowaniu w sprawach dydaktycznych, jako swoiste organy controllingu i audytu wewnętrznego.

Niezależnie od tych procedur, zapisanych i nakazanych w aktach prawnych regulujących sferę dydaktyki szkół wyższych w Polsce, istnieją jeszcze inne formy weryfikacji jakości kształcenia, np.

 1. coroczne rankingi uczelni, w których jedną z ważnych składowych jest obszar dydaktyki,
 2. witryny internetowe zamieszczające opinie studentów o wykładowcach z podawaniem ich nazwisk i miejsc pracy (np.ocen.pl)
 3. portale społecznościowe, na których studenci wymieniają się uwagami na temat wykładowców i prowadzonych przez nich zajęć.
 4. w ramach nieformalnych, obiegowych opinii o wykładowcach, sposobie prowadzenia zajęć, ich przydatności, walorach studiowania na różnych kierunkach studiów czy też uczelniach itd., funkcjonujących  na szczeblu lokalnym (miasta lub regionu).

W poszczególnych zakładkach zebrano i udostępniono wyniki analiz jakości kształcenia dokonywanych na różnych  szczeblach powyższej listy.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito