Orzeł
A A A

Dział Nauczania

drukuj drukuj

Celem naszej pracy jest przygotowanie warunków do realizacji programów kształcenia na prowadzonych przez uczelnię kierunkach studiów.
Zadania

  • Opracowanie harmonogramów zajęć dydaktycznych na podstawie planów studiów, przedstawienie ich do wiadomości studentów, nauczycieli akademickich i właściwych jednostek Uczelni
  • Planowanie organizacji roku akademickiego
  • Nadzór nad realizacją zajęć dydaktycznych
  • Nadzór nad wykorzystaniem sal dydaktycznych oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania
  • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wynajmowaniem pomieszczeń dydaktycznych Uczelni na cele komercyjne

Rezerwacje sal
Sale dydaktyczne na egzaminy i zaliczenia, odrabianie lub przeniesienie zajęć oraz inne spotkania związane z działalnością dydaktyczną i naukową mogą rezerwować tylko nauczyciele akademiccy.

Na spotkania kół naukowych sale można rezerwować na podstawie pisemnego upoważnienia opiekuna koła. W innych przypadkach studenci mogą dokonać rezerwacji sali tylko na podstawie pisemnej zgody Kanclerza.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito