Orzeł
A A A

Rozliczanie dydaktyki - rachunki

drukuj drukuj

Rozliczenie zajęć dydaktycznych

1. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych należy podpisać umowę na dany rok akademicki w Dziale Organizacyjno-Prawnym i Spraw Osobowych.
2. Rozliczenie zajęć dydaktycznych (rachunek + wykaz przeprowadzonych zajęć) składa się, we właściwym dziekanacie, za faktycznie zrealizowane zajęcia.
3. Rachunek za zajęcia dydaktyczne należy złożyć oddzielnie za:
- zajęcia autorskie (umowa o autorskie dzieło dydaktyczne),
- pozostałe zajęcia dydaktyczne.
4. Zestawienie zajęć wypisuje się osobno na studia stacjonarne oraz osobno na studia niestacjonarne.
5. Zatwierdzony, przez kierownika dziekanatu lub upoważnionego pracownika dziekanatu, wykaz przeprowadzonych zajęć dydaktycznych zostaje przekazany wraz z rachunkiem do Działu Organizacyjno-Prawnego i Spraw Osobowych.
6. Zweryfikowane, za zgodność z umową, rachunki, Dział Organizacyjno-Prawny i Spraw Osobowych przekazuje do Działu Spraw Finansowych celem ich realizacji.
 

Druki rachunków - studia podyplomowe

TUTAJ

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito