Orzeł
A A A

Rozliczanie dydaktyki - druki

drukuj drukuj

Rozliczenie zajęć dydaktycznych

1. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych należy podpisać umowę na dany rok akademicki w Dziale Organizacyjno-Prawnym i Spraw Osobowych.
2. Rozliczenie zajęć dydaktycznych składa się za zrealizowane zajęcia.
3. Rachunek za zajęcia dydaktyczne należy złożyć oddzielnie za:
- zajęcia autorskie (umowa o autorskie dzieło dydaktyczne),
- pozostałe zajęcia dydaktyczne.
4. Zestawienie zajęć wypisuje się osobno na studia stacjonarne oraz osobno na studia niestacjonarne.
5. Rachunki za:
- przeprowadzone zajęcia dydaktyczne wraz z wykazami zajęć (z wszystkich zajęć objętych wykazem),
- przeprowadzone opinie i recenzje prac dyplomowych
należy składać we właściwym dziekanacie.
6. Zatwierdzony, przez kierownika dziekanatu lub upoważnionego pracownika dziekanatu, wykaz przeprowadzonych zajęć dydaktycznych zostaje przekazany wraz z rachunkiem do Działu Organizacyjno-Prawnego i Spraw Osobowych.
7. Zweryfikowane, za zgodność z umową, rachunki, Dział Organizacyjno-Prawny i Spraw Osobowych przekazuje do Działu Spraw Finansowych celem ich realizacji.

Druki rachunków

Informacja dla osób podejmujących zajęcia po raz pierwszy na podstawie umów cywilnoprawnych

Wymagane dokumenty:

cv, spis publikacji, kwestionariusz osobowy, dyplomy potwierdzające uzyskane kwalifikacje oraz zdjęcie do wyrobienia legitymacji wymaganej do pobierania kluczy na portierni.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito