Orzeł
A A A

Centrum e-Learningu

drukuj drukuj

Informacja o Platformie KA

Nowa Platforma KA dostępna jest pod adresem platforma.ka.edu.pl. Login i hasło do logowania są takie same jak dane do logowania do wirtualnego dziekanatu. Na platformie znajdują się przyporządkowane do każdej osoby  przedmioty i numery grup, w  których prowadzone są zajęcia w semestrze zimowym 20/21, zgodnie z danymi zawartymi w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Nowa Platforma KA - cykliczne wtorki z platformą

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na panele dyskusyjne, które planujemy w każdy styczniowo-lutowy wtorek wieczorem. Będzie można zadać pytania dotyczące obsługi nowej platformy e-learningowej, tworzenia testów, wymienić się doświadczeniami.
 
Startujemy o godz. 19.00, w każdy wtorek od początku stycznia do końca lutego 2021 r. Spotkania planujemy przy użyciu aplikacji Zoom.
 
Topic: styczniowo-lutowe wtorki z platformą
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 838 2041 2473
Passcode: platforma

Nowa Platforma KA - szkolenia z przygotowywania testów

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie z tworzenia testów na platformie.
Zapisy oraz kolejne terminy znajdują się pod linkiem:

Koronawirus

Informacje w związku z koronawirusem:

1. ważne adresy;

 • platforma KA, hasła studentów, problemy pracowników

 • MS Teams - konta studenckie, 

 • MS Teams - konta pracowników -

2. Instrukcje obsługi

2. Platformy pracy zdalnej:

 

 

Centrum e-Learningu jest jednostką organizacyjną uczelni, której celem jest popularyzacja kształcenia na odległość oraz zapewnienie wysokiego poziomu nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Obecnie studenci i wykładowcy mogą korzystać z Uczelnianej  Platformy KA.

Z platformą zintegrowany jest generator kursów e-learningowych. Dostępne w ramach generatora narzędzia pozwalają prowadzącym na przygotowywanie materiałów dla studentów w taki sposób, aby były one atrakcyjne, łatwe w percepcji i spełniały swoje zadanie dydaktyczne.
Studenci objęci są systemem wsparcia, w ramach obowiązkowego kursu z zakresu obsługi platformy,  szkoleń na zajęciach, jak również szkoleń organizowanych przez Centrum.

Zgłaszanie zajęć

Zajęcia, które będą przez Państwa realizowane z wykorzystaniem elementów e-learningu, prosimy zgłaszać w Centrum e-Learningu na formularzu zgłoszeniowym.

Dydaktykę na odległość będzie można realizować w czterech formach zajęć: wykładzie, ćwiczeniach, lektoracie oraz seminarium.

W każdej z form zajęć, e-learning może stanowić tylko część całości dydaktyki na danym kursie w semestrze. Proponujemy trzy sposoby podziału godzin e-learningowych:

a) wspomagający – 20% zajęć (wykładu, ćwiczeń, seminarium, lektoratu) w formie e-learningowej,

b) uzupełniający – 40% zajęć w formie e-learningowej

W  przypadku gdy zajęcia prowadzone będą pierwszy raz proponujemy Państwu przygotowanie zajęć w formie wspomagającej (20% zajęć z danego przedmiotu odbywa się e-learningowo). W praktyce oznacza to, że np. w przypadku wykładu 30 godzinnego, zajęcia tradycyjne (realizowane w sali wykładowej) trwałyby 24 godziny dydaktyczne, a zajęcia e-learningowe miałyby wymiar 6 godzin dydaktycznych.

Kursy, które odbywać się będą w formie wspomagającej, powinny spełniać standardy nauczania na odległość określone w dokumentacji Centrum E-Learningu, czyli należy w takim kursie uwzględnić:

 1. Informacje na temat prowadzonych zajęć, takie jak cel i treść zajęć, warunki zaliczenia, system oceny, harmonogram zajęć (tradycyjnych i zdalnych), a w przypadku seminariów wymagania dotyczące udziału w seminarium dyplomowym, wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych oraz zasady pisania prac licencjackich.
 2. Podstawowe materiały dydaktyczne takie jak wykaz literatury, netografia itp oraz w przypadku wykładów i ćwiczeń - notatki do zajęć.
 3. W przypadku wykładów i ćwiczeń, materiały dydaktyczne do pracy samodzielnej takie jak artykuły, raporty itp. związane z zagadnieniem i omawiane na zajęciach lub wprowadzające do zajęć.
 4. Testy pozwalające studentom samodzielnie sprawdzić wiedzę lub przykłady, za pomocą których student sprawdzi lub pogłębi wiedzę (nie dotyczy to seminariów).
 5. Konsultacje w formie forum, czatu lub innej z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Wszystkie instrukcje, kursy z obsługi platformy, wskazówki metodyczne i przykładowe kursy dla wykładowców znajdują się na platformie w grupach dodatkowych - w grupie o nazwie " dla wykładowców".

Ważne terminy dla roku akademickiego 2019/2020:

 • Zgłoszenie do Centrum e-learningu zajęć dydaktycznych, które będą realizowane przez Państwa w semestrze letnim i zimowym roku akademickiego 2019/2020 w formie e-learningowej z określeniem wymiaru godzinowego zajęć (proponujemy 20% zajęć e-learningowych), do dnia 30 września 2019 r. (na formularzu zgłoszeniowym - mailem). Formularz certyfikacyjny nalezy dostarczyć do 10 października.
 • Przygotowanie zajęć na platformie do 30 września 2019 r.
 • W przypadku, gdy kurs nie przeszedł pozytywnie procesu certyfikacji, prowadzący realizuje zajęcia w formie tradycyjnej.
 • W Dziale Nauczania dokonywana jest weryfikacja planów studiów z informacją dotyczącą kursów, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji i ustalana jest ostateczna wersja harmonogramu uwzględniającego zajęcia realizowane w formie e-learningu.
   
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito