Orzeł
A A A

Centrum e-Learningu

drukuj drukuj

Informacja o Platformie KA

Nowa Platforma KA dostępna jest pod adresem platforma.ka.edu.pl. Login i hasło do logowania są takie same jak dane do logowania do wirtualnego dziekanatu. Na platformie znajdują się przyporządkowane do każdej osoby  przedmioty i numery grup, w  których prowadzone są zajęcia w semestrze zimowym 21/22 (i w kolejnych semestrach), zgodnie z danymi zawartymi w Wirtualnym Dziekanacie.
Grupy na platformie tworzone są bezposrednio z danych w WD, zatem może nastąpić opóźnienie w pojawieniu się grup na platformie.

 

Szkolenia z platformy

Szanowni Państwo, 
zapraszamy na lipcowe szkolenia:
- dwudniowe z certyfikatem dla pracowników etatowych
Zapisy i szczegóły w Aktualnościach.

Koronawirus

Informacje w związku z koronawirusem:

1. ważne adresy;

 • platforma KA, hasła studentów, problemy pracowników

 • MS Teams - konta studenckie, 

 • MS Teams - konta pracowników -

2. Instrukcje obsługi
 • Instrukcje do platformy Zoom i MS Teams

 • instrukcja jak zrobić test w MS Teams

 • instrukcja jak zrobić test na platformie e-learningowej,

 • pozostałe i stale uaktulaniane instrukcje oraz filmy instruktażowe dotyczące poszcególnych elmentów obsługi nowej Platformu KA znajdują się w  grupie "Materiały dla wykładowców" i widoczne są po zalogownaiu do platformy. Jeżeli taka grupa nie jest widoczna, prosimy o kontakt na adres cel@afm.edu.pl, w odpowiedzi prześlemy instrukcję jak do niej dołączyć.

2. Platformy pracy zdalnej:

 

 

Centrum e-Learningu jest jednostką organizacyjną uczelni, której celem jest popularyzacja kształcenia na odległość oraz zapewnienie wysokiego poziomu nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Obecnie studenci i wykładowcy mogą korzystać z Uczelnianej  Platformy KA.

Z platformą zintegrowany jest generator kursów e-learningowych. Dostępne w ramach generatora narzędzia pozwalają prowadzącym na przygotowywanie materiałów dla studentów w taki sposób, aby były one atrakcyjne, łatwe w percepcji i spełniały swoje zadanie dydaktyczne.
Studenci objęci są systemem wsparcia, w ramach obowiązkowego kursu z zakresu obsługi platformy,  szkoleń na zajęciach, jak również szkoleń organizowanych przez Centrum.

Zgłaszanie zajęć

Zajęcia, które będą przez Państwa realizowane z wykorzystaniem elementów e-learningu, prosimy zgłaszać w Centrum e-Learningu na formularzu zgłoszeniowym.

Dydaktykę na odległość (zajecia certyfikowane) będzie można realizować w czterech formach zajęć: wykładzie, ćwiczeniach, lektoracie oraz seminarium.

W każdej z form zajęć, e-learning może stanowić tylko część całości dydaktyki na danym kursie w semestrze. Proponujemy trzy sposoby podziału godzin e-learningowych:

a) wspomagający – 20% zajęć (wykładu, ćwiczeń, seminarium, lektoratu) w formie e-learningowej,

b) uzupełniający – 40% zajęć w formie e-learningowej

c) komplementarny - do 50% zajec w formie e-learningowej

W  przypadku gdy zajęcia prowadzone będą pierwszy raz proponujemy Państwu przygotowanie zajęć w formie wspomagającej (20% zajęć z danego przedmiotu odbywa się e-learningowo). W praktyce oznacza to, że np. w przypadku wykładu 30 godzinnego, zajęcia tradycyjne (realizowane w sali wykładowej) trwałyby 24 godziny dydaktyczne, a zajęcia e-learningowe miałyby wymiar 6 godzin dydaktycznych.

Kursy, które odbywać się będą w formie wspomagającej, powinny spełniać standardy nauczania na odległość określone w dokumentacji Centrum E-Learningu, czyli należy w takim kursie uwzględnić:

 1. Informacje na temat prowadzonych zajęć, takie jak cel i treść zajęć, warunki zaliczenia, system oceny, harmonogram zajęć (tradycyjnych i zdalnych), a w przypadku seminariów wymagania dotyczące udziału w seminarium dyplomowym, wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych oraz zasady pisania prac licencjackich.
 2. Podstawowe materiały dydaktyczne takie jak wykaz literatury, netografia itp oraz w przypadku wykładów i ćwiczeń - notatki do zajęć.
 3. W przypadku wykładów i ćwiczeń, materiały dydaktyczne do pracy samodzielnej takie jak artykuły, raporty itp. związane z zagadnieniem i omawiane na zajęciach lub wprowadzające do zajęć.
 4. Testy pozwalające studentom samodzielnie sprawdzić wiedzę lub przykłady, za pomocą których student sprawdzi lub pogłębi wiedzę (nie dotyczy to seminariów).
 5. Konsultacje w formie forum, czatu lub innej z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Wszystkie instrukcje, kursy z obsługi platformy, wskazówki metodyczne i przykładowe kursy dla wykładowców znajdują się na platformie  w grupie o nazwie " Materiały dla wykładowców".

Pliki do pobrania

zarzadzenie_w_sprawie_certyfikacji_zajec_98_2020.pdf

Zarządzenie w sprawie certyfikacji zajęć 98/2020

zarzadzanie_w_sprawie_prowadzenia_zajec_97_2020.pdf

Zarządzanie w sprawie prowadzenia zajęć 97/2020

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito